zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Prihlásenie k online školeniu

 

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Vzory s návodmi

1. prístup k vzorom a návodom je a vždy bude bezplatný

2. vzorový dokument je možné stiahnuť bez úpravy, ale aj s úpravou po bezplatnej registrácii a prihlásení

3. upravený dokument sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ

4. návod k vyplneniu vzorového dokumentu je možné sledovať po bezplatnej registrácii a prihlásení

5. vzory dokumentov a návody k nim sú aktuálne ku dňu, ktorý je v texte priamo uvedený

 

Texty stránok a podstránok

1. úvodné texty jednotlivých stránok a podstránok neobsahujú všetky povinnosti; sú vymenované tie najdôležitejšie

 

Online poradňa

1. v online poradni môže po bezplatnej registrácii užívateľ zadávať otázky; na otázky odpovedá odborník v danej oblasti

2. počet bezplatných otázok nie je limitovaný

 

Školenia 

1. záujemca o školenie resp. podnikateľ sa môže rozhodnúť či sa školenia (1) osobne zúčastní, (2) zúčastní online, (3) objedná videoškolenie alebo (4) lektor bude danú tému školiť v priestoroch podnikateľa tzv. inHouse školenie

2. na vzdelávacom portáli je možné sledovať bezplatné videonávody a bezplatné odborné webináre

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Obchodné podmienky školení TU

Ochrana údajov a cookies TU

Zodpovedný podnikateľ

vzory, návody, odporúčania, školenia
Čo znamená zásada „neznalosť zákona neospravedlňuje“ v praxi? Ak ste podnikateľ, alebo vlastníte firmu, je užitočné, ale aj nevyhnutné, mať prehľad o základných zákonných povinnostiach, ktoré sa týkajú Vášho podnikania. Na tomto podnikateľskom portáli Vám poskytneme vzory, návody, školenia, konzultácie, odpovede, spracované odborníkmi z praxe tak, aby ste v prípade štátnej kontroly alebo súdneho sporu nemuseli ťahať za kratší koniec.
Viac infoVideoupútavka

Štátne kontroly


Žiadny podnikateľ sa počas svojej existencie zrejme nevyhne kontrole zo strany štátnej moci, či už na základe podnetu zamestnanca, zákazníka, konkurencie alebo podľa ročného plánu kontrol. Takúto kontrolu môže vykonať napr. daňový úrad, polícia, inšpektorát práce, slovenská obchodná inšpekcia, úrad na ochranu osobných údajov, úrad práce a pod. Prevedieme Ťa základnými postupmi a pravidlami pri kontrolách jednotlivých štátnych orgánov a tiež právami a povinnosťami podnikateľa pri kontrole. K jednotlivým kontrolám poskytneme aj vzory podaní. 


Vzory s návodmi

Ako (ne)zamestnávať


Máte pracovný pomer so živnostníkom? Je pre vznik pracovného pomeru nevyhnutná písomná pracovná zmluva alebo nie? Zodpovedný podnikateľ alebo firma musí zvoliť správny právny režim zmluvných vzťahov so všetkými zákonnými náležitosťami. Poskytneme Ti vzory s návodmi ako na uzavretie, zmeny alebo skončenie pracovného pomeru a práva a povinnosti z toho vyplývajúce.


Vzory s návodmi

Vzťahy a spory so zákazníkmi a partnermi


Spokojný zákazník a spoľahlivý obchodný partner je alfou a omegou každého zodpovedného podnikania. Čo však s nespokojným zákazníkom alebo nespoľahlivým partnerom, ktorý na teba podá sťažnosti a žaloby na všetky možné štátne orgány? A obzvlášť keď na to nebol žiadny dôvod... Keď však dôjde k takej situácii, je na mieste aby si mal všetky zmluvy a postupy na poriadku. Poskytneme Ti vzory s návodmi ako podnikať zodpovedne.


Vzory s návodmi

Podnikateľ online v digitálnom svete


Podnikanie už nie je len o predaji v kamenných obchodoch. Ten kto chce uspieť, musí ísť s dobou. A doba ukazuje, že kupujúci stále viac obchodujú a nakupujú online v digitálnom svete. Predávanie a obchodovanie online však so sebou prináša veľa zodpovednosti. Vrátenie celej kúpnej ceny po 14 dňoch používania tovaru... Uzavretie zmluvy cez email alebo telefón... je to v poriadku alebo nie? Poskytneme Ti vzory s návodmi pri predaji a obchodovaní online.


Vzory s návodmi

Ochrana osobných údajov


Každému z nás záleží na ochrane súkromia a našich údajov. Osobné údaje by mali byť podnikaní použité len v rozsahu ako si to vyžaduje účel ich použitia. Spracúvanie osobných údajov iným spôsobom môže byť kruto potrestané a to jednak pre osoby, ktorých sa osobné údaje týkajú, ale aj pre podnikateľov, ktorí ich takto spracúvali. Chráň osobné údaje pri podnikaní. Poskytneme Ti vzory s návodmi ako spracúvať osobné údaje zodpovedne.


Vzory s návodmi

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci


Pracovný úraz sa môže stať aj podnikateľovi, nie len zamestnancom pri výkone práce. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci by malo byť základným kameňom každého zodpovedného podnikania. Čo je viac ako náš život a zdravie?! Vysvetlíme Ti ako má zodpovedný podnikateľ alebo firma postupovať, aby BOZP nemalo fatálne následky pre zamestnancov ale aj podnikateľov samotných.

Viac info

Účtovanie


Znížiť daň z príjmu alebo DPH? Znie to zaujímavo, vo všeobecnosti však zákon môže meniť len Národná rada SR alebo inštitúcie EÚ. Platiť dane teda musíme, to v akom rozsahu a výške však nemusí platiť pre všetkých rovnako. Popíšeme Ti základné pravidlá ako postupovať pri účtovaní v zodpovednom podnikaní.

Viac info

Akadémia zodpovedného podnikateľa


Rast a zvyšovanie povedomia podnikateľa je úzko späté jednak z rokmi nadobudnutých skúseností, ale aj vzdelávania. Akadémia zodpovedného podnikateľa Vám bude formou školení poskytovať skúsenosti odborníkov v jednotlivých oblastiach podnikania. Na každom školení budú poskytnuté vzory, návody a odporúčania tak aby si zodpovedný podnikateľ vedel poradiť v takmer každej situácii.


Aktuálne školenia

Právnik zodpovedného podnikateľa


Poskytovanie právnych služieb pre zodpovedného podnikateľa musí spĺňať požiadavku troch základných pilierov, ktorým sú zodpovednosť, profesionalita a dochvíľnosť.


Viac info
Aktuálne školenia

Sledujte našu ponuku aktuálnych školení.

Dokument na mieru

Príprava dokumentov na mieru pre zodpovedného podnikateľa.

Konzultácie

Virtuálna, telefonická alebo osobná konzultácia.

Online poradňa

Máte otázky? Na našom portáli Vám ich zodpovieme bezplatne.

Technická podpora

Ak si neviete rady alebo vám niečo zlyhalo, neváhajte kontaktovať.

© 2020-2021 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará domarstudio.sk