zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Krok 8. Optimalizácie a generovanie zisku


Vykonanie optimalizácií vo Vašom podnikaní môže priniesť väčší zisk ako zisk z tržieb od nových zákazníkov. Týmto krokom chceme poukázať na to, že aj keď stále väčší počet zákazníkov znamená väčšie tržby, nemusí to viesť k väčšiemu zisku. Strážte si svoje podnikateľské peňaženky. Možno sa Vám už stalo, keď ste si uvedomili, že minulý rok ste mali väčší zisk aj keď ste mali menej zákazníkov alebo menší obrat. Odporúčame zamýšľať sa nad tým, ako podnikať efektívnejšie, uvažovať „ekonomicky“ a optimalizovať kde sa len dá. Vo Vašom podnikaní môžete optimalizovať napr. dane a odvody, výrobný proces, podnikateľské výdavky, obchodný proces a pod. Pred tým ako spustíte optimalizačný proces tej ktorej oblasti, je dôležité stanoviť si jeho dôvod / príčinu, priebeh a termíny a sledovaný cieľ. Po tom ako si zadefinujete dôvod (napr. po analýze určitého problému vo Vašom podniku), je dôležité stanoviť si priebeh optimalizácie a konkrétnymi termínmi (aby optimalizačný proces prebehol vo vopred zadefinovanom čase) a sledovaný cieľ, ktorý sa môže prejaviť okamžite alebo v priebehu určitého času.


Čas sú peniaze

Napríklad ak zistíte alebo si myslíte, že Vaši zamestnanci by mohli efektívnejšie využívať svoj pracovný čas, je na mieste pokúsiť sa napríklad optimalizovať výrobný proces. Čas sú peniaze, obzvlášť v podnikaní, a pokiaľ má Váš zamestnanec viac času vo výrobe resp. využíva svoj pracovný čas efektívnejšie, potom mu zostane priestor vykonať určitú časť práce aj za iného zamestnanca, ktorý rovnako tak môže za ďalšieho a takto môžeme v reťazi pokračovať ďalej. Samozrejme, napísali sme to veľmi zjednodušene, našim cieľom je len poukázať na princípy akejkoľvek optimalizácie. Optimalizačný proces môže byť samozrejme zložitejší podľa veľkosti Vašej spoločnosti a procesu, ktorý chcete optimalizovať. Bez pomenovania problému však nie je možné problém vyriešiť. Typickým príkladom ako je možné ušetriť peniaze v na účte, pokladni, peňaženke sú daňové optimalizácie. Samozrejme máme na mysli tie legitímne. Pri daňových optimalizáciách odporúčame sledovať zmeny v právnej úprave, aby to čo bolo možné vykonať úplne legitímne minulý rok, nebol už tento rok daňový podvod. Aj z tohto dôvodu sa jednotlivým daňovým optimalizáciám budeme venovať v konkrétnom období.

Povolať experta „z vonku“

Pokiaľ Vaše optimalizačné procesy nedosiahli želaný výsledok, je na mieste na tento proces povolať experta „z vonku“. Zadefinovanie a pomenovanie možných problémov očami iného býva častokrát tým správnym impulzom pre ďalší rast firmy aj z dôvodu, že zakladatelia spoločnosti alebo podnikatelia samotný problém možno vidia, ale z najrôznejších dôvodov nepristúpili k riešeniu napr. pre nedostatok času, neochota alebo obava meniť niečo čomu roky venovali svoj čas a energiu a pod. Práve tieto dôvody môžu byť príčinou poklesu tržieb, zvyšovaniu výdavkov a neskoršiemu podaniu návrhu na vyhlásenie konkurzu zo strany Vášho veriteľa. Nebojte sa robiť biznis inak, pristúpte na inovácie, optimalizujte Vaše interné procesy, nebojte sa požiadať o radu alebo iný názor ... Nebojte sa pristúpiť na Váš podnikateľský reštart, alebo sa nastaviť na vlnu podnikateľského rastu.


Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk