zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Krok 1. Štart / reštart podnikania


Je niekoľko rozhodnutí, ktoré musí každý podnikateľ prijať pred štartom/reštartom podnikania. Nesprávne rozhodnutia na začiatku procesu sa veľmi ťažko naprávajú, tie ktoré sú nenapraviteľné vedú ku kríze alebo konkurzu. Najpodstatnejšou úlohou zakladateľa podnikania je stanoviť základy, na ktorých bude budovať svoju skvelú firmu. Podnikanie nie je o jednom rozhodnutí na niekoľko rokov, ale o niekoľkých rozhodnutiach na každý deň. Tí, ktorí už podnikať začali, viete že podnikateľský život prináša mnoho ťažkých situácii v ktorých nie a nie vidieť svetlo na konci tunela.

Naša prvá rada je

nezačínajte podnikať len z dôvodu, že si myslíte že ako podnikateľ budete mať viac času pre seba a žiadneho šéfa. S najväčšou pravdepodobnosťou po nejakom čase zistíte, že výpoveď v práci nebolo dvakrát rozumné rozhodnutie... a to najmä z dôvodu, že toho času pre seba máte ešte menej a máte toľko šéfov koľko máte zákazníkov.

Naša druhá rada je

pred tým ako dáte výpoveď v práci, rozmyslite si, následne si napíšte a nakoniec si aj nakreslite, čo je Váš podnikateľský plán, ktorý bude zahŕňať odpovede najmä na tieto otázky:

Kde chcete byť o rok?
Ako sa tam chcete dostať?
Čo budete predávať?
Kto to bude vyrábať?
Komu to budete predávať?
Ako to budete predávať?
Predáva to už niekto?
V akej cene to predáva?
Prečo by to teda mali kupovať od Vás?
V čom som iný?
Aké sú výdavky na výrobu?
Bude príjem vyšší ako výdavky?

a pod.

Tredia rada

Keď už máte premyslený, napísaný a aj nakreslený podnikateľský plán a Vaše príjmy sú podľa predbežných výpočtov vyššie ako Vaše výdavky, naša tretia rada je, urobte si prieskum trhu, kto je Váš konkurent a čo musíte priniesť na trh, aby ste obstáli v konkurencii, ktorá tu už je zabehnutá a je niekoľko krokov pred Vami. Ako obstáť a mať navrch v „boji“ s konkurenciou, si povieme v Kroku 5 Obchod a marketing. Poďme ale postupne. Keď ste učinili svoje rozhodnutie o tom, že Vaše podnikanie naštartujete / reštartujete, poďme si priblížiť Krok 2 Forma podnikania.


Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk