zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Krok 4. Ochrana podnikania


Určite ste už počuli o príbehu ako zakladateľ najväčšej modrej sociálnej siete „ukradol“ nápad spolužiakom. Takýchto prípadov je veľa. V našich pomeroch je žiaľ už bežné keď sa parazituje na dobrej povesti, alebo dobrom mene iného podnikateľa. Zneužíva sa napríklad podobný názov domény, obchodného mena, loga spoločnosti a pod. V zákonoch sa to nazýva nekalá súťaž kde medzi zakázaným konaním nájdeme napr. klamlivú reklamu, klamlivé označovanie tovaru a služieb, vyvolávanie nebezpečenstva zámeny, parazitovanie na povesti podniku, výrobkov a pod.

Chránte svoje podnikanie

Chrániť svoje podnikanie môžete viacerými spôsobmi. V prvom rade ako sme uvádzali v predchádzajúcom bode, v biznise sa nespoliehajte na dobré slovo, podanie ruky a pod. Veľa nezhôd, súdnych sporov, pádov spoločností začalo práve takto. Netvrdíme, že vždy je to o tom, že obchodný partner zámerne nedodržal, čo sľúbil. Nezdokumentovanie toho čo ste sa dohodli, môže spôsobiť to, že každá zmluvná strana si ústnu dohodu vyložila inak a po nejakom čase každý tvrdí, že sa dohodli na niečom inom. Iste, v ideálnom prípade, by pri každom obchode boli prítomní právnici, ktorí by zmluvu spísali, dali do právne formy a dohliadali na jej dodržanie. Sami už iste viete že v praxi nie je samozrejmosť mať pri každom obchode právnika, a to či už z dôvodov finančnej alebo časovej náročnosti. Aj z tohto dôvodu sme v kroku 3 zverejnili desiatky vzorov s podrobnými návodmi, ktoré pomôžu znížiť riziko prípadov, o ktorých sme písali v predchádzajúcich riadkoch. Naše odporúčanie znie, používajte písomné formy zmlúv, dohôd, dokumentov, keďže to je základné pravidlo ako ochrániť podnikanie.

Naše odporúčanie

Ďalším odporúčaním, pokiaľ je Vaša spoločnosť alebo podnikanie v niečom výnimočné, je chráňte si Vaše duševné alebo priemyselné vlastníctvo a registrujte si:
- ochrannú známku,
- dizajn,
- patent,
- úžitkový vzor a pod.
V praxi to vyzerá tak, že ochrana duševného alebo priemyselného vlastníctva je realizovaná zápisom do príslušných registrov. Napr. na to aby ste mohli byť majiteľom ochrannej známky a boli oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ® potrebujte začať podaním Žiadosti o zápis Ochrannej známky do registra, ktorú musíte podať na Úrad priemyselného vlastníctva SR. Po zaplatení poplatku, prebiehajú konania, ktorých výsledkom je, aby nikto bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nemohol používať označenie zhodné s ochrannou známkou pre zhodné tovary alebo služby. Takýchto možností je viac, záleží ktorou cestou sa vyberiete...


Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk