zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Krok 2. Forma podnikania


Po Vašom záväznom osobnom rozhodnutí stať sa podnikateľom, musí nasledovať správne nastavenie formy podnikania, ktoré môže mať zásadný vplyv na Vašu podnikateľskú budúcnosť. Iste, zmeniť formu alebo doplniť formu podnikania je možné aj po niekoľkých rokoch aktívneho podnikateľského života. Napríklad popri Vášmu predmetu podnikania, ktorý vykonávate ako samostatne zárobkovo činná osoba (ďalej tiež ako SZČO), môžete založiť aj spoločnosť s ručením obmedzeným, kde budete mať okrem seba viacerých spoločníkov (spolumajiteľov spoločnosti). Táto novo založená spoločnosť môže mať iný predmet podnikania, ako ten ktorý vykonávate ako SZČO. Formu podnikania si môžete zvoliť jednu alebo viacero, prípade ich kombináciu. Nie je možné dať Vám radu, že napr. začnite ako SZČO a po roku si založte spoločnosť s ručením obmedzením, akciovú spoločnosť a pod. Pri rozhodovaní o forme podnikania je potrebné zvážiť viacero skutočností ako napr. či do podnikania vkladáte kapitál, či nakupujete výrobné a technické zariadenia potrebné k predmetu Vášho podnikania, či uzatvárate zmluvy s dodávateľmi s vyššou nákupnou cenou a pod. V danom časovom okamihu môžu byť aj platné a účinné zákony rozhodnou skutočnosťou pri výbere formy podnikania (napr. plánovaná daňová reforma pre SZČO).

Ak sa neviete rozhodnúť, ktorú formu podnikania zvoliť

Ak sa neviete rozhodnúť, ktorú formu podnikania zvoliť, neurobte tú chybu, že neurobíte nič a začnete predávať bez oprávnenia na podnikanie. Sociálne siete sú plné pseudo podnikateľov, ktorý ponúkajú tovar alebo služby na predaj. Toto nie je dobré ani zákazníka, ktorý vlastne nevie kto je predajca na uplatňovanie reklamácií a pod. a okrem toho tento predajca môže naplniť trestný čin Neoprávnené podnikanie podľa § 251 Trestného zákona. Poďme si priblížiť aké základné formy podnikania resp. podnikateľskej činnosti alebo ich kombináciu môžete vo svojej praxi využiť:
- samostatne zárobkovo činná osoba (živnostník, samostatne hospodáriaci roľník, a pod.)
- podnikanie podľa osobitných predpisov (audítor, advokát, daňový poradca, znalec a pod.)
- vytvorenie diela ako autor podľa autorského zákona
- obchodná spoločnosť (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, a pod.)
- družstvo
- nadnárodné formy (európska spoločnosť, európske družstvo a pod.)
- združenie
- tichý spoločník
- ďalšie formy podnikania

Porovnajte si výhody a nevýhody

Internet je plný rôznych článkov o porovnaní výhod a nevýhod SZČO vs. s.r.o., načo si dávať pozor pri založení niektorej z foriem podnikania, kto ručí akým majetkom, ako sa zdaňuje autorské dielo, čo je aktívny a pasívny príjem a pod. V tejto časti sa preto nebudeme vo všeobecnosti venovať základným rozdielom, porovnaniu výhod a nevýhod, kde je väčšie riziko a pod., keďže týmto témam budeme venovať osobitnú pozornosť v samostatných článkoch so zameraním na zmeny v právnej úprave.


Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk