zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Prihlásenie k online školeniu

 

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Vzory s návodmi

1. prístup k vzorom a návodom je a vždy bude bezplatný

2. vzorový dokument je možné stiahnuť bez úpravy, ale aj s úpravou po bezplatnej registrácii a prihlásení

3. upravený dokument sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ

4. návod k vyplneniu vzorového dokumentu je možné sledovať po bezplatnej registrácii a prihlásení

5. vzory dokumentov a návody k nim sú aktuálne ku dňu, ktorý je v texte priamo uvedený

 

Texty stránok a podstránok

1. úvodné texty jednotlivých stránok a podstránok neobsahujú všetky povinnosti; sú vymenované tie najdôležitejšie

 

Online poradňa

1. v online poradni môže po bezplatnej registrácii užívateľ zadávať otázky; na otázky odpovedá odborník v danej oblasti

2. počet bezplatných otázok nie je limitovaný

 

Školenia 

1. záujemca o školenie resp. podnikateľ sa môže rozhodnúť či sa školenia (1) osobne zúčastní, (2) zúčastní online, (3) objedná videoškolenie alebo (4) lektor bude danú tému školiť v priestoroch podnikateľa tzv. inHouse školenie

2. na vzdelávacom portáli je možné sledovať bezplatné videonávody a bezplatné odborné webináre

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Obchodné podmienky školení TU

Ochrana údajov a cookies TU

Vzory, návody a odporúčania

Žiadny podnikateľ sa počas svojej existencie zrejme nevyhne kontrole zo strany štátnej moci, či už na základe podnetu zamestnanca, zákazníka, konkurencie alebo podľa ročného plánu kontrol. Takúto kontrolu môže vykonať napr. daňový úrad, policajt, inšpektorát práce, slovenská obchodná inšpekcia, úrad na ochranu osobných údajov, úrad práce a pod. Prevedieme ťa základnými postupmi a pravidlami pri kontrolách jednotlivých štátnych orgánov a tiež právami a povinnosťami podnikateľa pri kontrole. K jednotlivým kontrolám poskytneme aj vzory podaní

Trestné stíhanie podnikateľov


- trestné stíhanie štatutárov, zamestnancov a spoločností

- vyšetrovateľ vyzve poskytnúť informácie alebo doklady

- samostatný zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

- trest zrušenia právnickej osoby, prepadnutia majetku atď.

- možnosť zrušenia spoločnosti a odňatie slobody konateľa

- práva obvinenej právnickej osoby v trestnom konaní
Viac info a vzory

Inšpektorát práce


- kontroly na základe podnetu alebo ročného plánu kontrol

- kontrolujú nelegálnu prácu, BOZP, pracovné vzťahy a pod.

- kontrolu u podnikateľa vykonajú minimálne dvaja inšpektori

- inšpektori môžu prísť neohlásene alebo až po oznámení

- inšpekcia končí protokolom, možná pokuta do 200.000 eur

- podnikateľ sa bráni vyjadreniami, odvolaním, správnou žalobou
Viac info a vzory

Daňový úrad


- zameranie na podrobné preskúmanie účtovných dokladov

- daňový úrad môže začať kontrolu aj bez oznámenia  

- daňová kontrola je ukončená dňom doručenia protokolu

- podnikateľ má pri daňovej kontrole zákonom určené práva

- okrem možných pokút hrozí aj trestnoprávna zodpovednosť

- podnikateľ sa bráni vyjadreniami, odvolaním, správnou žalobou
Viac info a vzory

Úrad na ochranu osobných údajov


- kontroly na základe podnetu alebo ročného plánu kontrol

- rozdiel medzi kontrolou a konaním o ochrane osobných údajov

- kontrolu u podnikateľa vykonajú minimálne dvaja inšpektori

- výsledkom kontroly je protokol alebo záznam o kontrole

- pokuta do 20.000.000 eur alebo do 4 % ročného obratu

- podnikateľ sa bráni vyjadreniami, rozkladom, žalobouViac info a vzory

Slovenská obchodná inšpekcia


- kontroly kamenných prevádzok, e-shopov, webov a pod.

- kontroly na základe podnetu spotrebiteľa príp. konkurencie

- inšpektori môžu prísť neohlásene alebo až po oznámení

- kontrolu u podnikateľa vykonajú minimálne dvaja inšpektori

- výsledkom obchodnej inšpekcie je inšpekčný záznam

- podnikateľ sa bráni vyjadreniami, odvolaním, žalobouViac info a vzory

Aktuálne školenia
Dokument na mieru
Konzultácie
Online poradňa
© 2020-2021 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará domarstudio.sk