zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Rýchly kontakt

Krok 7. Jazyk a zahraničný trh


Ak sa Vám bude v podnikaní dariť, v čo pevne veríme, po nejakom čase bude pre Vás Slovensko malý trh. Budete chcieť predávať a obchodovať aj za hranicami (možno je to aj Váš podnikateľský zámer). Niektorí podnikatelia si toto uvedomia hneď na začiatku t.j. pred uvedením svojho tovaru alebo služby na trh. Poslaním tohto kroku je uvedomiť si, že systematická príprava a učenie sa cudzieho jazyka ako napr. obchodnej angličtiny, Vám môže otvoriť úplne iné dvere podnikateľského svete a to dvere na európsky alebo svetový trh. Ovládanie cudzieho jazyka, najmä angličtiny, považujeme v podnikaní za dôležitú konkurenčnú výhodu. Iste, môžete si povedať, že keď bude treba, tak si zaplatíte nejakého prekladateľa alebo tlmočníka, ktorý Vám v konkrétnom prípade pomôže. Ovládanie cudzieho jazyka Vám však môže pomôcť aj pri dennodennom vyjednávaní s Vašimi obchodnými partnermi (napr. zahraničný dodávateľ materiálu, ktorý potrebujete na výrobu Vášho produktu), pri komunikácii s Vašim zahraničnými zamestnancami alebo spolupracovníkmi, pri predaji zahraničným zákazníkom a pod. Ak by ste všetko toto uvedené mali realizovať prostredníctvom externého prekladateľa alebo tlmočníka, museli by ste si pripraviť väčší balík peňazí za takýto outsourcing. Dovolíme si uviesť, že v súčasnej dobe už aj predajca výrobkov na farmárskom trhu, ktorý ovláda cudzí jazyk, má konkurenčnú výhodu oproti ostatným predajcom, keď so zahraničným zákazníkom môže vyjednať lepšiu ponuku.

Jazyk otvára nové možnosti

Ovládanie cudzieho jazyka taktiež môže pomôcť Vášmu predaju resp. obchodovaniu na Slovenskom trhu. Napr. osobná alebo online návšteva konferencie v zahraničí, v ekonomicky vyspelejšej krajine, Vám môže poskytnúť aktuálne informácie o inováciách, ktoré môžete napr. ak jeden / jedna z prvých priniesť na Slovenský trh. Taktiež môžete nadviazať obchodnú spoluprácu so zahraničným partnerom, ktorý Vám môže začať dovážať nový materiál / látku, z ktorej budete vyrábať a predávať exkluzívny tovar ako prvý na Slovensku. Aj marketingový slogan „Na Slovensku sme výlučný predajca ........ “ , „Ako prvý predávame ........“ znie dobre, čo poviete? Ak napríklad podnikáte so záhradkárskym náradím a v Londýne vo Veľkej Británii sa koná konferencia záhradkárov, kde bude predstavená nová solárna kosačka, ktorá v rekordnom čase poleje, pokosí a pohrabe trávnik, určite by ste boli radi prví, ktorí to predstavia aj na Slovenskom trhu. Takýchto príkladov môže byť veľa.

Naše odporúčanie

Tovar alebo služby však môžu ísť aj opačným smerom t.j. nebudete dovážať na Slovensko, ale budete vyvážať tovar resp. poskytovať služby zo Slovenska. Na to, aby ste mohli byť úspešní na zahraničnom trhu, nebude postačovať len preložiť všeobecné obchodné podmienky zo Slovenského do Anglického jazyka. Okrem spracovania obchodných podmienok podľa právnej úpravy krajiny, do ktorej smerujete svoj podnikateľský zámer, musíte vyriešiť logistiku, dopravu, reklamačný proces atď. podľa pravidiel daného štátu. V súčasnosti sú už na Slovensku spoločnosti, ktoré sú v tomto nápomocné a to tak, že v niektorých krajinách EÚ už majú zabehnutý tím, ktorý uvedie Váš tovar na konkrétny trh a vyrieši logistiku, reklamácie a pod. Naše odporúčanie v tomto kroku je, vzdelávajte sa systematicky cudzí jazyk (aj 1 hodina týždenne je viac ako 0 hodín a 0 minút), ktorý Vám pomôže:

- pri obchodnej komunikácií so zahraničným zákazníkom,
- pri obchodnom rokovaní so zahraničným obchodným partnerom,
- pri obchodnom vyjednávaní so zahraničným dodávateľom exkluzívneho materiálu alebo tovaru,
- pri expanzii Vášho tovaru a služieb na zahraničný trh,
- pri získavaní aktuálnych obchodných informácií z vyspelejších krajín sveta,
- atď.


Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk