zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Prihlásenie k online školeniu

 

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Vzory s návodmi

1. prístup k vzorom a návodom je a vždy bude bezplatný

2. vzorový dokument je možné stiahnuť bez úpravy, ale aj s úpravou po bezplatnej registrácii a prihlásení

3. upravený dokument sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ

4. návod k vyplneniu vzorového dokumentu je možné sledovať po bezplatnej registrácii a prihlásení

5. vzory dokumentov a návody k nim sú aktuálne ku dňu, ktorý je v texte priamo uvedený

 

Texty stránok a podstránok

1. úvodné texty jednotlivých stránok a podstránok neobsahujú všetky povinnosti; sú vymenované tie najdôležitejšie

 

Online poradňa

1. v online poradni môže po bezplatnej registrácii užívateľ zadávať otázky; na otázky odpovedá odborník v danej oblasti

2. počet bezplatných otázok nie je limitovaný

 

Školenia 

1. záujemca o školenie resp. podnikateľ sa môže rozhodnúť či sa školenia (1) osobne zúčastní, (2) zúčastní online, (3) objedná videoškolenie alebo (4) lektor bude danú tému školiť v priestoroch podnikateľa tzv. inHouse školenie

2. na vzdelávacom portáli je možné sledovať bezplatné videonávody a bezplatné odborné webináre

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Obchodné podmienky školení TU

Ochrana údajov a cookies TU

Vzory, návody a odporúčania

Pre online podnikanie ti v tejto časti poskytneme vzory, návody a odporúčania, ktoré zodpovedný podnikateľ nevyhnutne potrebuje. Zákony, najmä tie spotrebiteľské, stanovujú aké všetky informácie a dokumenty musia byť povinne zverejnené v online priestore e-shopu, portálu, webu a pod. Taktiež je potrebné si uvedomiť a rozlišovať kupujúceho spotrebiteľa a kupujúceho živnostníka, keďže na každého sa stanovujú iné pravidlá. V praxi je preto ideálne rozdeliť všeobecné obchodné podmienky na dve časti. Viac sa dozviete vo vzoroch, návodoch a odporúčaniach uvedených nižšie.
 
 

Všeobecné obchodné podmienky


- VOP musia byť osobitne online odsúhlasené kupujúcim

- rozdiel medzi kupujúcim spotrebiteľom a podnikateľom

- vo VOP musia byť náležitosti spotrebiteľských zákonov

- v zrozumiteľnej forme a požadovanej veľkosti písma

- povinnosť doručenia spotrebiteľovi na trvanlivom nosiči

- po uzavretí zmluvy ich nie je možné dodatočne meniť
Vzor podmienok s návodom

Formulár na odstúpenie od zmluvy


- podnikateľ ho povinne musí poskytnúť spotrebiteľovi  

- zákon stanovuje jeho formu, náležitosti a zverejnenie

- len v prípade ak je možné od online zmluvy odstúpiť  

- spotrebiteľ ho vyplní a s tovarom doručí podnikateľovi

- podnikateľ v lehote do 14 dní vráti celú kúpnu cenu

- podnikateľ sám nemôže vykonať zrážku z kúpnej ceny
Vzor formuláru s návodom

Informačná povinnosť podľa GDPR


- nariadenie GDPR stanovuje, ktoré informácie zverejniť

- vždy ak podnikateľ spracúva osobné údaje od kupujúceho   

- osobným údajom môže byť aj firemný email kupujúceho

- podnikateľ musí vedieť poučovaciu povinnosť preukázať

- na uzatvorenie zmluvy online sa nevyžaduje súhlas GDPR  

- vysoké pokuty až do 20.000.000,- eur a 4% z obratu firmy
Vzor oznámenia s návodom

Reklamačný formulár


- určuje všetkým jednotné pravidlá pri reklamovaní tovaru

- vyplnený a podpísaný formulár sa doručí spolu s tovarom  

- formulár je možné doručiť osobne alebo elektronicky 

- zákon stanovuje lehoty a postupy na vybavenie reklamácie

- ak sa nedodrží lehota, od zmluvy môže kupujúci odstúpiť

- podnikateľ zverejní tento formulár na svojom e-shope
Vzor formuláru s návodom

Reklamačný poriadok


- rozdiel v postupe medzi spotrebiteľom a podnikateľom

- rozdiel v postupe, lehote, spôsobe vybavenia reklamácie

- reklamujúci spotrebiteľ verzus reklamujúci podnikateľ

- zodpovednosť za vady podľa Obchodného zákonníka

- práva spotrebiteľov podľa spotrebiteľských zákonov 

- povinnosť zverejniť reklamačný poriadok v prevádzke
 Vzory reklamačných poriadkov

Súhlas s ukladaním cookies


- súbory cookies sú malé textové súbory umiestené v PC

- aj pomocou nich možné identifikovať konkrétnu osobu  

- ak je možná identifikácia osoby, tak je potrebný súhlas

- poznáme technické, analytické a marketingové cookies

- cookies je možné odmietnuť, blokovať alebo vymazať

- návštevník e-shopu/webu musí byť o nich informovaný
Vzor súhlasu s návodom

Aktuálne školenia
Dokument na mieru
Konzultácie
Online poradňa
© 2020-2021 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará domarstudio.sk