zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Krok 6. Finančná podpora


Povedzme si na rovinu, nedostatok finančných prostriedkov môže spomaliť a v niektorých prípadoch aj zastaviť Váš podnikateľský rast. Iste, niektoré oblasti si viete realizovať svojpomocne (aj keď čas sú peniaze a s Vašim časom by ste pri rozvoji podnikania možno vedeli naložiť inak), niektoré si však kapitál vyžadujú ako napr. úhrada nájomného za prevádzkové priestory a kanceláriu, technické zariadenia na výrobu tovaru a služieb, softvérové a programové riešenia, výdavky na externých konzultantov a odborníkov (ak je to vzhľadom na charakter Vášho podnikania potrebné) a pod. Externé finančné prostriedky nemusíte načerpať len v banke alebo v „nebankovke“. Je aj veľa iných možností. Nižšie uvádzame len niekoľko. Dôležitým bodom tohto kroku je, nebáť sa požiadať o externé peniaze. Nemusíte sa obávať, že budete musieť vrátiť niekoľko násobne viac, ako ste si požičali...

Služby Národného podnikateľského centra

Podnikatelia, bez ohľadu na to, či s podnikaním ešte len začali, alebo podnikajú niekoľko rokov, môžu využívať služby Národného podnikateľského centra resp. Slovak Business Agency pre začatie alebo rozvoj podnikania. Podnikatelia môžu využiť napr. 10 alebo až 80 hodín bezplatného poradenstva od expertov na rôzne oblasti podnikania, bezplatný procesný audit do výšky 9.600 eur. Môžu sa bezplatne zúčastňovať rôznych programov na rozvoj podnikania ako napr. 5 dňový Kurz podnikateľských zručností - Od nápadu k biznisu, alebo využiť Podnikateľský inkubátor a pod. Podnikatelia (mikropodnik, ktorý zamestnáva menej ako 10 zamestnancov alebo malý podnik, ktorý zamestnáva do 50 zamestnancov) môžu čerpať mikropôžičku za zvýhodnených podmienok napr. na nákup hnuteľného a nehnuteľného majetku, rekonštrukciu, opravu a údržbu majetku, nákup zásoby materiálu, surovín, tovaru, realizácia investičných projektov a pod. Viac informácií nájdete na stránke Národného podnikateľského centra www.npc.sk Podnikatelia môžu vo svojich začiatkoch podnikania, alebo aj neskôr získať rôzne granty, príspevky a pod. Napríklad projekt Chyť sa svojej šance je príspevok vo výške 5.600 EUR, ktorý po splnení podmienok môže získať začínajúci podnikateľ. Tento príspevok poskytne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny len SZČO.

Investície pre začiatok, rozvoj a rast

Podnikatelia a spoločnosti môžu získať finančné prostriedky resp. investície na svoj začiatok, rozvoj a rast prostredníctvom rôznych fondov, združení, privátnych spoločností (private equity) a pod. V praxi sa môže potom takáto investícia realizovať napríklad tak, že fond investuje do základného imania spoločnosti, na základe čoho sa stáva spoluvlastníkom, či už menšinovým alebo väčšinovým. Fond preto bude mať záujem na tom, aby sa spoločnosti darilo, pričom po nejakom čase môže dôjsť k vyplateniu vyrovnávacieho podielu za spätné odpredanie menšinového alebo väčšinového podielu pôvodnému vlastníkovi / spoločníkovi spoločnosti. Možností ako realizovať investíciu je viacero, napr. aj „jednoduchou“ pôžičkou. Od typu podnikania, dĺžky a vízie podnikania je na každom podnikateľovi o akú formu investície resp. finančnej podpory sa bude zaujímať. Na to, aby sa však o investíciu od investora resp. finančnú podporu od poskytovateľa uchádzal, musí splniť podmienky k tomu prislúchajúce. Väčšinou to býva najmä dôsledné vypracovanie podnikateľského plánu, due diligence (právny a finančný audit), prezentácia o vízii zakladateľa spoločnosti resp. samotného podnikateľa, návrhy potrebnej dokumentácie a pod.Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk