zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Nová povinnosť pre žiadateľov Prvej pomoci 2022 a Kurzarbeit sa odkladá

Zverejnené: 26.12.2021 | Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.

 

Ako vyplýva z novej právnej úpravy, ktorú prijala Národná rada SR v skrátenom legislatívnom konaní, termín účinnosti zákona o podpore v čase skrátenej práce sa presúva až na 1. marec 2022.

 

Zákon z 3. decembra 2021, č. 480/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov reaguje na núdzový stav vyhlásený dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na území Slovenskej republiky, s tým súvisiaci vznik potreby zabezpečenia včasnej a adekvátnej pomoci pre zamestnancov, zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré v dôsledku vyhláseného núdzového stavu prerušili alebo obmedzili svoju činnosť.

 

S poukazom na zachovanie kontinuity poskytovanej pomoci, ako aj s cieľom zabrániť vážnym hospodárskym škodám, sa posúva nadobudnutie účinnosti zákona o podpore v čase skrátenej práce na 1. marca 2022. Poskytovanie pomoci za mesiace január a február 2022 sa navrhuje zabezpečiť pokračovaním projektu na podporu udržania zamestnanosti podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti (Prvá pomoc).

 

Táto pomoc je nielen účinná, ale zamestnávatelia sú už na ňu zvyknutí a poznajú ju. Počas vrcholiacej krízy tak nebudú musieť podávať nové žiadosti. Vďaka tomu môžeme na úradoch plynulo pokračovať vo vyplácaní pomoci a spolupracovať so žiadateľmi podľa overeného postupu,“ ozrejmil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

S ohľadom na požiadavku ministerky spravodlivosti bol prijatý pozmeňujúci návrh, ktorým došlo k úprave podmienok čerpania Prvej pomoci od januára 2022. Zmena zavádza pre zamestnávateľov – žiadateľov o podporu z Projektu Prvá pomoc povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora.

 

V súvislosti s potrebou zabezpečiť kontrolu subjektov, ktorým sú vyplácané verejné zdroje, je na príspevky vyplácané do 31. decembra 2021 zavedená právna fikcia, že u zamestnávateľa, ktorý prijíma príspevok v rámci projektov podľa § 54 ods. 1 písm. e) za oprávnené obdobie trvajúce do 31. decembra 2021, sa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora považuje za splnenú. V prípade príspevkov vyplácaných za oprávnené obdobie trvajúce od 1. januára 2022 sa bude povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora posudzovať v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora. Povinnosť budú musieť spĺňať subjekty, ktorým má byť za mesiace január a/alebo február 2022 na základe žiadosti/výkazu v príslušnom mesiaci poskytnutá finančná pomoc prevyšujúca sumu 100 000 eur, a subjekty, ktorým má byť za mesiace január a február 2022 poskytnutá súhrnná finančná pomoc prevyšujúca 250 000 eur. To znamená, že žiadatelia nebudú musieť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak výška pomoci za január alebo február neprekročí 100 000 eur alebo súčet pomoci za január a február neprekročí 250 000 eur.

 

Musíte byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora? Spýtajte sa na nás TU

 

Zdroj:

 

MPSVaR SR

Zákon č. 480/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Mohlo by vás zaujímať

Sledujte aktuálnu ponuku, pripravovaných online školení.


Naše školenia

Zakladáš firmu? Na čo si dať pozor!


Ako (ne)zamestnávať

Ochrana osobných údajov ako dôležitá súčasť bezpečného podnikania.


Viac o GDPR


Odborný garant


Pozrieť referencie

Individuálna konzultácia

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Viac o konzultantovi Dohodnúť termín

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk