zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Prihlásenie k online školeniu

 

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Vzory s návodmi

1. prístup k vzorom a návodom je a vždy bude bezplatný

2. vzorový dokument je možné stiahnuť bez úpravy, ale aj s úpravou po bezplatnej registrácii a prihlásení

3. upravený dokument sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ

4. návod k vyplneniu vzorového dokumentu je možné sledovať po bezplatnej registrácii a prihlásení

5. vzory dokumentov a návody k nim sú aktuálne ku dňu, ktorý je v texte priamo uvedený

 

Texty stránok a podstránok

1. úvodné texty jednotlivých stránok a podstránok neobsahujú všetky povinnosti; sú vymenované tie najdôležitejšie

 

Online poradňa

1. v online poradni môže po bezplatnej registrácii užívateľ zadávať otázky; na otázky odpovedá odborník v danej oblasti

2. počet bezplatných otázok nie je limitovaný

 

Školenia 

1. záujemca o školenie resp. podnikateľ sa môže rozhodnúť či sa školenia (1) osobne zúčastní, (2) zúčastní online, (3) objedná videoškolenie alebo (4) lektor bude danú tému školiť v priestoroch podnikateľa tzv. inHouse školenie

2. na vzdelávacom portáli je možné sledovať bezplatné videonávody a bezplatné odborné webináre

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Obchodné podmienky školení TU

Ochrana údajov a cookies TU


Fyzické školenie na mieste na tému

Vymáhanie pohľadávok v praxi – zabezpečenie, postup a možnosti + VZORY

Zrušené z dôvodu opatrení proti COVID-19!

Nezaplatenie faktúry, meškanie so splatnosťou, žiadosť o odklad a pod. bývajú bohužiaľ pravidelnou súčasťou podnikania a zodpovednému podnikateľovi vedia poriadne znepríjemniť podnikateľský ale aj súkromný život. Na školení si vysvetlíme ako čo najjednoduchšie zabezpečiť pohľadávku, zabrániť omeškaniam so splatnosťou alebo prípadnou nevymožiteľnosťou dlhu a správny a efektívny postup ako sa čo najrýchlejšie domôcť zaplatenia pohľadávky/dlhu. Čím dlhší čas je pohľadávka neuhradená, tým je menší predpoklad jej vymoženia; vymáhanie pohľadávky preto neodkladajte. Naučíme Vás zručnosti a vedomosti ako správne postupovať a „zmanažovať“ oblasť nevymožených pohľadávok. Účastník školenia obdrží vzory ako ručiteľský záväzok, predžalobnú výzvu, splátkový kalendár atď.

 

Školenie bude zamerané na praktickú stránku v týchto oblastiach + obdržíte vzory:

 

- základné overenie platobnej schopnosti zmluvného partnera

- zabezpečenie zmluvného záväzku a potrebné zmluvné dojednania

- ako predchádzať vzniku pohľadávky/dlhu

- prvé kroky po zistení omeškania s platením faktúry

- správny postup pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávky

- správny postup pri rokovaniach o zaplatení dlhu

- podstatné náležitosti mimosúdnej dohody

- nevyhnutné kroky pred súdnym vymáhaním pohľadávky

- preverovanie vymožiteľnosti pred podaním na súd

- riziká pri súdnom vymáhaní pohľadávky

- proces, dĺžka a vymožiteľnosť pohľadávky v súdnom konaní

- exekučné vymáhanie pohľadávky

- účastník školenia obdrží potrebné vzory pre oblasť„problémových“ pohľadávok
 
 
 
Kto je Váš lektor

JUDr. Jozef Lukajka, PhD. je riadiacim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. Viac ako 11 rokov sa venuje právnemu zastupovaniu v súdnych sporoch, v správnych konaniach so štátnymi orgánmi so zameraním na pracovné právo, ochranu osobných údajov, BOZP, obchodné právo, e-commerce, trestné právo a pod. V minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik inšpektorátu práce.

 

Termíny, mestá a čas

19.03.2021, Online (09:00 – 14:00 hod.)

 

Ceny školení:

 

Fyzické školenie 70 €

Z dôvodu ochorenia COVID-19 momentálne neralizujeme.

 

Online školenie 50 €

V účastníckom poplatku online školenia je zahrnuté: online vysielanie školenia, možnosť zadávať online otázky lektorovi, vzory s návodmi, videozáznam. Ak Vám termín živého prenosu nevyhovuje, tému si možno pozrieť dodatočne zo záznamu.

 

Videoškolenie 45 €

Po objednávke videoškolenia budete mať kedykoľvek k nemu prístup v online priestore; tému si teda možno násldne pozrieť kedykoľvek.

 

InHouse školenie

Táto forma školenia sa uskutoční na mieste a čase ktorý si určíte Vy. Počet Vašich zamestnancov, ktorí sa ho zúčastnia, nie je obmedzený. Pre nezáväznú cenovú ponuku stačí zaslať žiadosť o cenovú ponuku.

 

Na konkrétny typ školenia je potrebné prihlásiť sa vopred prostredníctvom registračného formuláru zobrazeného na pravej strane.


Aktuálne školenia
Dokument na mieru
Konzultácie
Online poradňa
© 2020-2021 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará domarstudio.sk