zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Rýchly kontakt

Fyzické školenie na mieste na tému

Zmluvy a zmluvné vzťahy v podnikaní

 

Obsah školenia

 

Pracovná zmluva:

pracovná zmluva a dohody: obsah, náležitosti a novinky pre rok 2023
• základný rozcestník: kedy je namieste a legálne pracovná zmluva so zamestnancom a kedy obchodná zmluva so živnostníkom
základné pravidlá pre odmeňovanie: minimálne mzdy, príplatky. Iné povinné a nepovinné benefity
• dane a odvody za zamestnancov TPP i dohodárov. Úľavy pre dohodárov.

 

Obchodná zmluva o nezávislej spolupráci s nezávislými kontraktormi

• základné náležitosti a pravidlá
• tipy, čo v zmluve uviesť
• rozdiel medzi zmluvou s podnikateľom fyzickou osobou, eseročkou či súkromnou osobou nepodnikateľom
• daňovo-odvodové zaťaženie živnostníka
daňové výdavky na strane objednávateľa: kancelária, počítače, vzdelávanie, pracovné cesty

 

Nájomná zmluva (nehnuteľnosť):

• prenajímanie na základe živnostenského oprávnenia vs prenájom v zmysle § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov
základné tipy pre prenajímateľov nehnuteľností – čo do zmluvy uviesť a čo nie
• zákon o krátkodobom nájme bytu vs prenájom podľa Občianskeho zákonníka – kedy ktorý použiť
• paušálne výdavky, možné reálne daňové výdavky
voľba medzi zaradením do obchodného majetku a ponechaním v osobnom majetku, daňové odpisy prenajímanej nehnuteľnosti a zákonné limity
registrácie prenajímateľov, podielové vs bezpodielové spoluvlastníctvo
• možné daňové úľavy a súvislosti s odvodmi do ZP a SP.

 

Autorská zmluva:

• autorské zmluvy v praxi – aký je najideálnejší setup. Autori softvérov či startupy
zmiešané zmluvy: služby ako aj autorské dielo v jednom
daňovo-odvodové zaťaženie autora
• zdanenie zrážkou vs zdanenie v daňovom priznaní
• paušálne výdavky a odvody do ZP a SP z autorských odmien
• príjem za vytvorenie diela vs príjem za použitie diela, spôsob rozdelenia autorskej odmeny ako možná optimalizácia
• odvody do umeleckých fondov

 

Pre koho je školenie určené:

• eseročky a iné obchodné spoločnosti
• živnostníkov, autorov a iné SZČO

tj prioritne podnikateľov, ktorí si chcú ochrániť vlastné práva a biznis či pochopiť základné pravidlá, súvislosti a rozdiely medzi režimami jednotlivých spomenutých zmlúv.

“Na akú zmluvu mám zamestnať zamestnanca – pracovnú či na živnosť?”

či

“Sme startup a počuli sme o zmiešanej zmluve s programátormi, vraj je to výhodné pre nás aj pre nich. Môžu napríklad z časti autorskej odmeny neplatiť odvody?”

sú časté otázky z našej praxe, na ktoré sa pokúsime dať odpovede.

 

BONUS:

Každý účastník dostane aj VZORY zmlúv s návodmi od JUDr. Lukajku, za ktoré by ste inak samostatne zaplatili 60 EUR:

• pracovná zmluva
• zmluva o spolupráci (živnostníkom, príp. inou eseročkou)
• autorská zmluva
• zmluva o budúcej zmluve pre podnikateľov
• nájomná zmluva.

 

KEDY?

28.4.2022
13.00 – 17.00 s 2 prestávkami

 

FORMA:

školenie uskutočníme duálne: tj OFFLINE prezenčne v Košiciach a zároveň ONLINE.

 

KDE?

Offline školenie sa uskutoční v hoteli Teledom v Košiciach.
Minimálny počet účastníkov je 25. Ak sa nenaplní, školenie zrealizujeme len online.

 

CENA:
• cena prezenčného školenia v Košiciach je 70 EUR
• cena ONLINE školenia je 50 EUR

 

LEKTORI:

JUDr. Jozef Lukajka, PhD., zakladateľ Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.  , lektor a autor webu ZodpovednyPodnikatel.sk
Ing. Peter Furmaník, autor blogu ĽudskouRečou.sk a zakladateľ Libertax Consulting s.r.o.

 


Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk