zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Prihlásenie k online školeniu

 

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Vzory s návodmi

1. prístup k vzorom a návodom je a vždy bude bezplatný

2. vzorový dokument je možné stiahnuť bez úpravy, ale aj s úpravou po bezplatnej registrácii a prihlásení

3. upravený dokument sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ

4. návod k vyplneniu vzorového dokumentu je možné sledovať po bezplatnej registrácii a prihlásení

5. vzory dokumentov a návody k nim sú aktuálne ku dňu, ktorý je v texte priamo uvedený

 

Texty stránok a podstránok

1. úvodné texty jednotlivých stránok a podstránok neobsahujú všetky povinnosti; sú vymenované tie najdôležitejšie

 

Online poradňa

1. v online poradni môže po bezplatnej registrácii užívateľ zadávať otázky; na otázky odpovedá odborník v danej oblasti

2. počet bezplatných otázok nie je limitovaný

 

Školenia 

1. záujemca o školenie resp. podnikateľ sa môže rozhodnúť či sa školenia (1) osobne zúčastní, (2) zúčastní online, (3) objedná videoškolenie alebo (4) lektor bude danú tému školiť v priestoroch podnikateľa tzv. inHouse školenie

2. na vzdelávacom portáli je možné sledovať bezplatné videonávody a bezplatné odborné webináre

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Obchodné podmienky školení TU

Ochrana údajov a cookies TU


Fyzické školenie na mieste na tému

Riziká a povinnosti podnikateľov, konateľov a riaditeľov firiem v roku 2021

Zrušené z dôvodu opatrení proti COVID-19!

Podnikatelia, štatutárne orgány, riaditelia a ďalší zástupcovia spoločností si častokrát ani neuvedomujú, akú zodpovednosť nesú na svojich pleciach. Bohužiaľ častokrát to zistia až keď je neskoro a hrozí trest odňatia slobody, pokuta, prehratý súdny spor a pod. Na tomto školení Vás prevedieme základnými povinnosťami, správnymi postupmi a poskytneme vzory s návodmi ako viesť spoločnosť v tej ktorej oblasti, za ktorú ste ako podnikateľ, štatutár, riaditeľ, zástupca zodpovedný a neprivodiť si pri tom trestné stíhanie, pokutu, náhradu škody a pod.

 

Školenie bude zamerané na praktickú stránku v týchto oblastiach:

- kedy sa môže podnikateľ, konateľ, riaditeľ, štatutár dopustiť trestného konania?

- zmeny v zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb

- najčastejšie trestné činy štatutárov

- možnosti vylúčenia trestnej zodpovednosti štatutárov

- nesprávne uzatvorené zmluvy a riziká uloženia pokuty od štátnych orgánov

- správny postup uzatvárania zmlúv

- aký je rozdiel medzi zmluvami (obchodná/občianska/pracovná) a kedy ktorú uzatvárať

- náhrada škody – kedy za ňu zodpovedá a hradí ju konateľ/riaditeľ?

- aký je správny zmluvný vzťah medzi spoločnosťou a konateľom/riaditeľom

- akým chybám sa vyhnúť v pracovnoprávnych vzťahoch (sankcia/zaplatiť 36x náhrada mzdy)

- uzatváranie zmlúv online

- štátne kontroly a povinnosti podnikateľov/konateľov/riaditeľov

- ako sa brániť pri kontrole štátneho orgánu

- ako sa brániť pri trestnom stíhaní

- účastník školenia obdrží potrebnú vzorovú dokumentáciu vo vyššie uvedených oblastiach a predpis o trestnej zodpovednosti právnickej osoby a jej štatutárnych orgánov, riaditeľov a pod.


 
 
Kto je Váš lektor

JUDr. Jozef Lukajka, PhD. je riadiacim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. Viac ako 11 rokov sa venuje právnemu zastupovaniu v súdnych sporoch, v správnych konaniach so štátnymi orgánmi so zameraním na pracovné právo, ochranu osobných údajov, BOZP, obchodné právo, e-commerce, trestné právo a pod. V minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik inšpektorátu práce.

 

Termíny, mestá a čas:

 

10.02.2021, Online (09:00 – 14:00 hod.)

05.05.2021, Online (09:00 – 14:00 hod.)

  

Ceny školení:

 

Fyzické školenie 70 €

Z dôvodu ochorenia COVID-19 momentálne neralizujeme.

 

Online školenie 50 €

V účastníckom poplatku online školenia je zahrnuté: online vysielanie školenia, možnosť zadávať online otázky lektorovi, vzory s návodmi, videozáznam. Ak Vám termín živého prenosu nevyhovuje, tému si možno pozrieť dodatočne zo záznamu.

 

Videoškolenie 45 €

Po objednávke videoškolenia budete mať kedykoľvek k nemu prístup v online priestore; tému si teda možno násldne pozrieť kedykoľvek.

 

InHouse školenie

Táto forma školenia sa uskutoční na mieste a čase ktorý si určíte Vy. Počet Vašich zamestnancov, ktorí sa ho zúčastnia, nie je obmedzený. Pre nezáväznú cenovú ponuku stačí zaslať žiadosť o cenovú ponuku.

 

Na konkrétny typ školenia je potrebné prihlásiť sa vopred prostredníctvom registračného formuláru zobrazeného na pravej strane.


Aktuálne školenia
Dokument na mieru
Konzultácie
Online poradňa
© 2020-2021 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará domarstudio.sk