zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Rýchly kontakt

Fyzické školenie na mieste na tému

E-shop v roku 2021 + VZORY

Podnikanie už dávno nie je len o predaji v kamenných prevádzkach. Podnikatelia, ktorí chcú uspieť, sa musia prispôsobiť digitálnej dobe a jej zákazníkom. Predávanie a obchodovanie online so sebou prináša veľkú zodpovednosť. Toto školenie je zameraný pre tých podnikateľov, ktorí sú prevádzkovateľmi webov, portálov, predávajú alebo obchodujú online resp. chcú konvertovať svoj biznis do digitálneho sveta. Okrem iného sa dozviete kedy je možné odstúpiť od zmluvy uzavretej online, či treba vrátiť všetky poplatky, či je možné používať cudzie obrázky, najčastejšie chyby v reklamačnom konaní a pod. Účastník školenia obdrží potrebné vzory dokumentov na predaj a obchodovanie online.  

 

Školenie bude zamerané na praktickú stránku v týchto oblastiach + obdržíte vzory:

 

- správny postup ako uzatvoriť zmluvu online

- základné pravidlá podnikateľa pre predaj online

- podstatné a časté chyby všeobecných obchodných podmienok

- povinne zverejňované dokumenty - všeobecné obchodné podmienky, GDPR, reklamačný poriadok, formulár na odstúpenie od zmluvy, reklamačný formulár a pod.

- najčastejšie chyby a riziká pri predaji cez e-shop

- odstúpenie od zmluvy, kedy  je to možné a kedy nie (správny a nesprávny spôsob)

- spôsoby vybavenia reklamačného konania (kedy spôsobuje odstúpenie od zmluvy a iné „škody“)

- základy GDPR v e-shope a na webe

- ochrana dizajnu a loga

- používanie cudzích fotiek a textov

- konanie so SOI a súde: práva, povinnosti a obrana podnikateľa

- účastník školenia obdrží potrebnú vzorovú dokumentáciu potrebnú pre online predaj
 

Kto je Váš lektor

 

JUDr. Jozef Lukajka, PhD. je riadiacim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. Viac ako 11 rokov sa venuje právnemu zastupovaniu v súdnych sporoch, v správnych konaniach so štátnymi orgánmi so zameraním na pracovné právo, ochranu osobných údajov, BOZP, obchodné právo, e-commerce, trestné právo a pod. V minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik inšpektorátu práce.

 

Termíny, mestá a čas

09.04.2021, Online (09:00 – 14:00 hod.)


 

Ceny školení:

 

Fyzické školenie 70 €

Z dôvodu ochorenia COVID-19 momentálne neralizujeme.

 

Online školenie 50 €

V účastníckom poplatku online školenia je zahrnuté: online vysielanie školenia, možnosť zadávať online otázky lektorovi, vzory s návodmi, videozáznam. Ak Vám termín živého prenosu nevyhovuje, tému si možno pozrieť dodatočne zo záznamu.

 

Videoškolenie 45 €

Po objednávke videoškolenia budete mať kedykoľvek k nemu prístup v online priestore; tému si teda možno násldne pozrieť kedykoľvek.

 

InHouse školenie

Táto forma školenia sa uskutoční na mieste a čase ktorý si určíte Vy. Počet Vašich zamestnancov, ktorí sa ho zúčastnia, nie je obmedzený. Pre nezáväznú cenovú ponuku stačí zaslať žiadosť o cenovú ponuku.

 

Na konkrétny typ školenia je potrebné prihlásiť sa vopred prostredníctvom registračného formuláru zobrazeného na pravej strane.


Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk