zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Rýchly kontakt
Videokurz + VZORY na tému

Zamestnávateľ vs. „očkovací zákon“ – možnosti, zákazy, obmedzenia

Tretia vlna pandémie koronavírusu bude zrejme opäť výrazným spôsobom zasahovať do chodu prevádzok zamestnávateľov aj na jeseň 2021. Zákonodarca sa na takúto situáciu začal pripravovať už cez leto 2021, keď prijal médiami často skloňovaný „očkovací zákon“. Dotýka sa ale očkovací zákon aj zamestnávateľov? Ak áno tak v akom rozsahu? Budú môcť zamestnávateľ obmedziť vstup na pracovisko nezaočkovaným zamestnancom? Môžu zbierať informácie o zaočkovaných zamestnancoch? Otázok je viac ako odpovedí, pričom ani tie odpovede nie je také ľahké zistiť. Našim online školením sa budeme snažiť pomôcť zamestnávateľom zorientovať sa v súčasnej spleti zákonov, uznesení a vyhlášok, tak aby dostali odpovede aké sú ich možnosti, čo môžu a nemôžu vo vzťahu k zamestnancom. Rovnako poskytneme vzory dokumentov, ktoré je možne použiť pri zaočkovaných/nezaočkovaných zamestnancoch.

 

Obsah školenia

- zamestnávateľ a súvislosti s „očkovacím zákonom“

– možnosti, zákazy, obmedzenia

- spracúvanie údajov a informácií o zaočkovaných a nezaočkovaných zamestnancoch

- benefity vs. diskriminácia zaočkovaných zamestnancov

- stretávanie sa zaočkovaných a nezaočkovaných zamestnancov na pracovisku

- najčastejšie praktické problémy a riešenia

- vzory dokumentov k zbieraniu údajov o zaočkovaných zamestnancoch

 

Kto je Váš lektor

JUDr. Jozef Lukajka, PhD. je riadiacim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. Viac ako 12 rokov sa venuje právnemu zastupovaniu v súdnych sporoch, v správnych konaniach so štátnymi orgánmi so zameraním na pracovné právo, ochranu osobných údajov, BOZP, obchodné právo, e-commerce, trestné právo a pod. V minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik inšpektorátu práce.

 

Školenie sa konalo

01.01.1970 o

Prednášajúci lektor

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk