zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymneZaujíma vás ako prebieha online školenie?
Pozrite si záznam z online školenia.

Zobraziť zostrih online školenia
Školenia
Videokurzy

Nová pracovná zmluva a ďalšie veľké zmeny od 01.11.2022
cena: 50€
VIDEOKURZ + vzory
Od 01.11.2022 nastali v Zákonníku práce veľké zmeny vrátane nových náležitostí pracovnej zmluvyďalších povinných informácií, ktoré musia byť oznámené zamestnancov. Zaviedla sa forma oboznamovania v elektronickej podobe...
Detail videokurzu + ukážka
Podnikateľské právne minimum – čo musí vedieť každý podnikateľ + nevyhnutná dokumentácia
cena: 50€
VIDEOKURZ + vzory
Či už podnikáte ako SZČO, alebo ako spoločnosť kde ste konateľom, prípadne máte zvolenú inú formu podnikania (vo videokurze uvádzaný ako podnikateľ), nezaobídete sa bez základných právnych zručností.
Detail videokurzu + ukážka
GDPR a ďalšia povinná dokumentácia podnikateľa (GDPR, VOP, reklamačný poriadok, cookies atď.)
cena: 15€
VIDEOKURZ + vzory
Vo videokurze sa venujeme minimálnym zákonným povinnostiam a s tým spojenou povinnou písomnou dokumentáciou, ktorou musí každá obchodná spoločnosť resp. podnikateľ disponovať.
Detail videokurzu + ukážka
Následky nedodržania povinností štatutárov a podnikateľov – trestnoprávna, správnoprávna a finančná zodpovednosť a štátne kontroly
cena: 15€
VIDEOKURZ + vzory
Pri množstve povinností, ktoré musí podnikateľ pri podnikaní dodržať, nie je ojedinelé ak niektorý štátny orgán konštatuje porušenie právnych predpisov. Vo videokurze popíšeme možnú obranu a postup.
Detail videokurzu + ukážka
Vymáhanie pohľadávok – zabezpečenie a spôsoby vymáhania
cena: 15€
VIDEOKURZ + vzory
Ako vymôcť pohľadávku s príslušenstvom? V tomto videokurze vysvetlíme, ako úspešne prejsť procesom plnenia zmluvy resp. vymoženia pohľadávky a dlhu z nej vyplývajúcej.
Detail videokurzu + ukážka
Ochrana podnikania – ochranná známka, ochrana loga, dizajnu a autorstva
cena: 15€
VIDEOKURZ + vzory
Ako chrániť podnikanie? Vysvetlíme, ako sa môže spoločnosť resp. podnikateľ chrániť pred nekalou činnosťou iných konkurentov trhu, ako sa proti tomuto konaniu brániť a vymáhať škodu.
Detail videokurzu + ukážka
Online predaj tovaru a služieb – práva a povinnosti podnikateľa
cena: 15€
VIDEOKURZ + vzory
V tomto videokurze Vás prevedieme právami a povinnosťami prevádzkovateľa e-shopu resp. webu. Vysvetlíme a poskytneme nevyhnutné dokumenty, ktoré je potrebné na webe zverejniť.
Detail videokurzu + ukážka
Postup ako uzavrieť zmluvu s maximálnou právnou ochranou pre podnikateľa
cena: 15€
VIDEOKURZ + vzory
V tomto videokurze Vás prevedieme postupom uzatvorenia zmluvy v podnikateľských vzťahoch tak, aby bola vymožiteľná a v prípade jej neplnenia druhou zmluvnou stranou, aj vynútiteľná.
Detail videokurzu + ukážka
Druhy a typy zmlúv používané pri podnikateľskej činnosti
cena: 15€
VIDEOKURZ + vzory
V tomto videokurze sú popísané možnosti obchodnej spoločnosti resp. podnikateľa aké zmluvy môže v rámci svojej podnikateľskej činnosti uzatvárať, aké sú riziká napr. pri zakrytom pracovnoprávnom vzťahu...
Detail videokurzu + ukážka
Ako zamestnávať v roku 2023 – postupy, ktoré musí vedieť každý zamestnávateľ + nevyhnutná dokumentácia
cena: 50€
VIDEOKURZ + vzory
Vo videokurze Vás prevedieme povinnosťami a postupmi, ktoré sú pre zamestnávateľa nevyhnutné bez ohľadu, či zamestnávate jedného alebo stovky zamestnancov. Súčasťou je povinná dokumentácia.
Detail videokurzu + ukážka
Kurzarbeit – finančná podpora pre zamestnávateľa
cena: 15€
VIDEOKURZ + vzory
Finančná pomoc sa zamestnávateľom neposkytuje len v prípade negatívneho dopadu pandémie, ale aj iných okolností. Vo videokurze sa dozviete, kedy môžete požiadať o pomoc a čo musíte splniť.
Detail videokurzu + ukážka
GDPR a ďalšia povinná dokumentácia zamestnávateľa
cena: 15€
VIDEOKURZ + vzory
Zamestnávateľovi vyplýva z právnych predpisov prijatie povinnej dokumentácie. Medzi povinnú dokumentáciu zaraďujeme napr. GDPR dokumentáciu, informačnú povinnosť, smernicu o ...
Detail videokurzu + ukážka
Následky nedodržania povinností vedúcich zamestnancov a zamestnancov (trestnoprávna, správnoprávna a finančná zodpovednosť)
cena: 15€
VIDEOKURZ + vzory
Vedúci zamestnanci, štatutárny zástupcovia a zamestnanci nesú za výkon svojej činnosti zodpovednosť. Popíšeme si 3 roviny - trestnoprávnu, správnoprávnu a finančnú zodpovednosť.
Detail videokurzu + ukážka
Škoda spôsobená zamestnancom – prevencia a jej uhradenie
cena: 15€
VIDEOKURZ + vzory
Zamestnávateľovi môže vzniknúť škoda, ktorú spôsobil zamestnanec. Vo videokurze popíšeme kedy je škodu povinný uhradiť zamestnanec, v akej výške a za akých okolností ju povinný nie je platiť.
Detail videokurzu + ukážka
Skončenie pracovného pomeru – všetky možnosti a správne postupy
cena: 15€
VIDEOKURZ + vzory
Vo videokurze si popíšeme všetky formy skončenia pracovného pomeru, upozorníme na časté chyby, problémy a popíšeme správne postupy pri skončení pracovného pomeru so zamestnancom.
Detail videokurzu + ukážka
Pracovná disciplína: dodržiavanie a následky jej porušovania
cena: 15€
VIDEOKURZ + vzory
Aký je správny postup podania upozornenia na porušovanie pracovnej disciplíny? Vo videokurze si popíšeme, čo sa považuje za pracovnú disciplínu a aké sú následky jej porušenia.
Detail videokurzu + ukážka
Možnosti zamestnávania a zmluvy so SZČO
cena: 15€
VIDEOKURZ + vzory
V tomto videokurze sú popísané možnosti zamestnávateľa aké zmluvy a dohody môže v rámci pracovnoprávneho vzťahu uzatvoriť, aké ustanovenia by mali obsahovať, a taktiež ich zdôvodnenie.
Detail videokurzu + ukážka

Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk