zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Videokurz na tému

Druhy a typy zmlúv používané pri podnikateľskej činnosti

V tomto videokurze sú popísané možnosti obchodnej spoločnosti resp. podnikateľa aké zmluvy môže v rámci svojej podnikateľskej činnosti uzatvárať, aké sú riziká napr. pri zakrytom pracovnoprávnom vzťahu, kedy sú niektoré ustanovenia zmluvy neplatné, kedy a ako dochádza k zániku zmlúv a pod. Videokurz obsahuje rozdelenie resp. popísanie jednotlivých druhov zmlúv napr.:

- zmluvy uzatvárané s inými podnikateľmi

zmluva o spolupráci, nájomná zmluva a pod.

- zmluvy uzatvárané s občanmi / spotrebiteľmi

kúpna zmluva, zmluva o dielo a pod.

- zmluvy uzatvárané so zamestnancami

pracovná zmluva, dohoda a pod.

- zmluvy uzatvárané do vnútra spoločnosti

zmluva o výkone funkcie konateľa, služobnom vozidle a pod.

 

Vzory, ktoré sú k dispozícii k stiahnutiu k tomuto videokurzu:

- Nájomná zmluva na nebytový priestor (word)

- Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva (word)

- Zmluva o výkone funkcie konateľa (word)

- Zmluva o spolupráci (word)

- Zmluva o pôžičke (word)

- Rámcová zmluva o dočasnom prideľovaní zamestnancov (word)

- Zmluva o dielo s občanom (word)

- Zmluva o dielo s podnikateľom (word)

- Dohoda o pracovnej činnosti (word)

- Pracovná zmluva (word)

- Spoločenská zmluva (word)

 

Lektor

JUDr. Jozef Lukajka, PhD. je vedúcim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. Viac ako 13 rokov sa venuje právnemu zastupovaniu spoločností a podnikateľov v súdnych sporoch, v správnych konaniach so štátnymi orgánmi so zameraním na pracovné právo, obchodné právo, trestné právo, ochranu osobných údajov, BOZP. V minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik inšpektorátu práce. Referencie advokátskej kancelárie kde je lektor vedúcim advokátom Referencie

Videokurz
15€ / videokurz

Vašou objednávkou získate len tento jeden videokurz.Mám účet, prihlásiť sa
alebo
PRÉMIUM Členstvo
v skupine Zodpovedný podnikateľ

15 € / mesiac
bez akejkoľvek viazanosti

Výhody prémiového členstva:
garancia vždy aktualizovaných vzorov s návodmi
garancia vždy aktuálnych školení k zmenám zákonov
odborné poradenstvo s možnosťou položiť otázku

Podrobné informácie o členstve
Mám účet, prihlásiť sa
Lektor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Trvanie videokurzu:
cca 48 minút

Vzory dostupné k videokurzu:

Vzor zmluvy o výkone funkcie konateľa.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor zmluvy o dielo s podnikateľom.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor zmluvy o dielo s občanom.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor Zmluva o spolupráci.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor Zmluva o pôžičke.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor Spoločenská zmluva.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor rámcovej zmluvy o dočasnom prideľovaní zamestnancov.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor pracovnej zmluvy.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor nájomnej zmluvy na nebytový priestor.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor dohody o pracovnej činnosti.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor autorskej zmluvy o dielo a licenčná zmluva.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu


Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk