zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Videokurz na tému

Nová pracovná zmluva a ďalšie veľké zmeny od 01.11.2022

Dlho pripravovaná novela Zákonníka práce bola schválená a je účinná od dňa 01.11.2022. Novela Zákonníka práce zavádza nové náležitosti pracovnej zmluvy, pracovné podmienky a podmienky zamestnávania a najmä novú formu poskytovania informácií, ktorá môže byť pre zamestnávateľov priaznivejšia, keďže za splnenia určitých podmienok sa môže doručovať elektronicky t.j. vo forme elektronickej komunikácie a elektronického dokumentu, a teda nemusí sa poskytnúť papierový dokument – listinná forma, zmeny v ochranej dobe a zákaze výpovede, práce v zahraničí atď. Najdôležitejšie zmeny si môžete prečítať v našom článku TU. V našom videokurze vysvetlíme zmeny, ktoré musí zamestnávateľ apceptovať a zaviesť do svojej praxe. Zároveň poskytneme vzory dokumentov, ktoré môže zamestnávateľ uplatňovať vo svojej dennodenej praxi a to novú pracovnú zmluvu a informácie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania.

 

Videokurz je zameraný na zmeny Zákonníka práce najmä v týchto oblastiach + obdržíte vzory:

- Forma poskytovania informácií

- Podstatné náležitosti pracovnej zmluvy

- Ďalší obsah pracovnej zmluvy

- Povinné informovanie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania

- Konkurenčná činnosť

- Odberná lehota pre zásielku 

- Náležitosti pracovnej zmluvy a písomná informácia zamestnávateľa pri výkone práce mimo územia Slovenskej republiky

- Prechod na inú formu zamestnania

- Zmena pracovných podmienok a podmienok zamestnávania z dôvodu vyslania na výkon prác pri poskytovaní služieb na územie iného členského štátu Európskej únie

- Zavedenie platenej otcovskej dovolenky

- Zmeny ochrannej doby a zákazu výpovede

- Zmeny v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

- Minimálna predvídateľnosť práce

- Zmeny oznámených pracovných podmienok a podmienok zamestnávania

- Oslovovanie odborovou organizáciou

- atď.

 

Kto je Váš lektor

JUDr. Jozef Lukajka, PhD. je vedúcim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. Viac ako 13 rokov sa venuje právnemu zastupovaniu spoločností a podnikateľov v súdnych sporoch, v správnych konaniach so štátnymi orgánmi so zameraním na pracovné právo, obchodné právo, trestné právo, ochranu osobných údajov, BOZP. V minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik inšpektorátu práce. Referencie advokátskej kancelárie kde je lektor vedúcim advokátom Referencie

 

Videokurz
50€ / videokurz

Vašou objednávkou získate len tento jeden videokurz.Mám účet, prihlásiť sa
alebo
PRÉMIUM Členstvo
v skupine Zodpovedný podnikateľ

15 € / mesiac
bez akejkoľvek viazanosti

Výhody prémiového členstva:
garancia vždy aktualizovaných vzorov s návodmi
garancia vždy aktuálnych školení k zmenám zákonov
odborné poradenstvo s možnosťou položiť otázku

Podrobné informácie o členstve
Mám účet, prihlásiť sa
Lektor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Trvanie videokurzu:
2hod. 12 minút

Vzory dostupné k videokurzu:

Školenie 04.11..2022 _ novela Zákonníka práce.pptx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

VZOR Pracovná zmluva_ účinná od 01.11.2022.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

VZOR Informovanie zamestnanca.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Oboznamovací list zamestnancov.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu


Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk