zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Videokurz na tému

Podnikateľské právne minimum – čo musí vedieť každý podnikateľ + nevyhnutná dokumentácia

Či už podnikáte ako SZČO, alebo máte založenú spoločnosť kde ste konateľom, prípadne máte zvolenú inú formu podnikania (v školení uvádzaný ako podnikateľ), nezaobídete sa bez základných právnych zručností, ak si chcete udržať podnikanie dlhodobo. Nie je možné si na každú rizikovú otázku v oblasti podnikania hľadať advokáta a to najmä s ohľadom na časové a finančné hľadisko. Toto výnimočné školenie resp. kurz Vám poskytne základné právne zručnosti a vzory dokumentov, s ktorými sa môžete vyhnúť problémom do ktorých sa pri podnikaní môžete dostať. Netreba zabúdať na situácie, pri ktorých sa môžete dopustiť trestného činu alebo deliktuálnej zodpovednosti a to bez ohľadu či konáte nedbanlivostne alebo v stresových situáciách, v ktorých sa pri podnikaní môžete ocitnúť. Staré známe pravidlo „neznalosť zákona neospravedlňuje“ platí v podnikaní obzvlášť. Taktiež je dôležité si Vaše podnikanie alebo podnikateľský nápad chrániť, aby na ňom iný podnikateľ neparazitoval. Pokiaľ nemáte správne uzavreté zmluvné vzťahy, faktúru ktorú vystavíte sa Vám nemusí podariť vymôcť. Vašim lektorom bude advokát, ktorý sa posledných 13 rokov intenzívne venuje poradenstvu a zastupovaniu podnikateľov a spoločností vo všetkých štádiách podnikania a to od ich založenia, priebehu, „ozdraveniu“ ale aj zániku. Zastupoval a radil stovkám podnikateľom a spoločnostiam pri obchodných rokovaniach, v súdnych sporoch, konaniach so štátnymi orgánmi a pod. Školenie bude zamerané na ochranu podnikania, vymožiteľnosť práv a pohľadávok podnikateľov, ako predchádzať pokutám a sankciám od štátnych orgánov a pod., vrátane poskytnutia nevyhnutných vzorov a vysvetlenia postupov.

 

Školenie bude zamerané na praktickú stránku v týchto oblastiach + obdržíte vzory:

- aké zmluvy uzatvárať pri podnikateľskej činnosti a s kým (obchodné/občianske/pracovné zmluvy) vrátane poskytnutia vzorov a postupov pri uzatváraní

- postup ako uzavrieť obchodnú zmluvu s maximálnou možnou právnou ochranou

- základné povinnosti a povinná dokumentácia pri online predaji

- všeobecné obchodné podmienky, reklamačný poriadok a povinné formuláre + vzory

- nevyhnutná GDPR dokumentácia pre podnikateľa + vzor s vysvetlením postupu

- vymáhanie pohľadávky – postup ako zabezpečiť a vymôcť nezaplatenú faktúru

- ochrana podnikania – ochranná známka, ochrana loga, dizajnu a autorstva

- zodpovednosť podnikateľa (štatutára, SZČO, vedúceho zamestnanca a pod) – trestnoprávna, majetkovoprávna a správnoprávna (pokuty a sankcie štátnych orgánov)

- najčastejšie trestné činy v podnikaní a ako sa im vyhnúť

- najčastejšie štátne kontroly a postup obrany (SOI, Inšpektorát práce, daňová kontrola, Úrad na ochranu osobných údajov, OČTK a pod.)

- nevyhnutná písomná dokumentácia, ktorú musí podnikateľ mať

 

Kto je Váš lektor

JUDr. Jozef Lukajka, PhD. je vedúcim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. Viac ako 13 rokov sa venuje právnemu zastupovaniu spoločností a podnikateľov v súdnych sporoch, v správnych konaniach so štátnymi orgánmi so zameraním na pracovné právo, obchodné právo, trestné právo, ochranu osobných údajov, BOZP. V minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik inšpektorátu práce. Referencie advokátskej kancelárie kde je lektor vedúcim advokátom Referencie

 

 

Videokurz
50€ / videokurz

Vašou objednávkou získate len tento jeden videokurz.Mám účet, prihlásiť sa
alebo
PRÉMIUM Členstvo
v skupine Zodpovedný podnikateľ

15 € / mesiac
bez akejkoľvek viazanosti

Výhody prémiového členstva:
garancia vždy aktualizovaných vzorov s návodmi
garancia vždy aktuálnych školení k zmenám zákonov
odborné poradenstvo s možnosťou položiť otázku

Podrobné informácie o členstve
Mám účet, prihlásiť sa
Lektor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Trvanie videokurzu:
cca 380 minút

Vzory dostupné k videokurzu:

Vzor zmluvy o výkone funkcie konateľa.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor zmluvy o dielo s podnikateľom.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor zmluvy o dielo s občanom.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor Zmluva o spolupráci.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor Zmluva o pôžičke.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor Spoločenská zmluva.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor rámcovej zmluvy o dočasnom prideľovaní zamestnancov.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor pracovnej zmluvy.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor nájomnej zmluvy na nebytový priestor.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor dohody o pracovnej činnosti.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor autorskej zmluvy o dielo a licenčná zmluva.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor cookies _ pokyny pre prevádzkovateľa.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor Formulár na odstúpenie od zmluvy.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor Informačná povinnosť ku cookies.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor Informačná povinnosť ku cookies.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor reklamačného formulára.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor VOP dokumentácia na predaj služieb.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor VOP dokumentácia na predaj tovaru.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor predžalobnej výzvy podnikateľovi.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor výzva eshopu na zaplatenie škody.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor uznania záväzku so splátkovým kalendárom.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor uznania dlhu so splátkovým kalendárom.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor predžalobnej výzvy spotrebiteľovi.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor predžalobnej výzvy podnikateľovi.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor odporu proti trestnému rozkazu.doc
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor odvolania na Finančné riaditeľstvo.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor Odvolanie proti rozhodnutiu SOI.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor Trestné oznámenie.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor vyjadrenia k protokolu z daňovej kontroly.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor vyjadrenia k začatiu konania IP.doc
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor vyjadrenia pre Úrad OOÚ.doc
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor GDPR opatrenia.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor informačnej povinnosti ku kamerovým záznamom.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor informačnej povinnosti pre zákazníkov.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor pracovného poriadku.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor Smernica o trestnej zodpovednosti právnickej osoby.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor Smernica o zákaze diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch.doc
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor Smernica o zákaze diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch.doc
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor zmluvy o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor informovaného súhlasu.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu


Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk