zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Videokurz na tému

Postup ako uzavrieť zmluvu s maximálnou právnou ochranou pre podnikateľa

V tomto videokurze Vás prevedieme postupom uzatvorenia zmluvy v podnikateľských vzťahoch tak, aby bola vymožiteľná a v prípade jej neplnenia druhou zmluvnou stranou, aj vynútiteľná. Popíšeme na čo sa pripraviť pred samotným rokovaním o zmluve, čo si treba overiť a čo všetko by mala zmluva obsahovať.

 

Vo videokurze taktiež popíšeme odporúčané náležitosti zmluvy:

- kto sú zmluvné strany (je nutné ich správne označiť),

- čo je predmetom zmluvy (prevod niečoho, zhotovenie diela, vykonanie služby a pod.),

- aké sú vzájomné práva a povinnosti strán (termíny plnenia, čo má kto a kedy urobiť, splatnosť faktúr a pod.),

- aké sú sankcie v prípade nedodržania zmluvných povinností (dôvody odstúpenia od zmluvy, úroky z omeškania a pod.),

- zabezpečenia v prípade nesplanenia povinností,

- na ako dlho sa zmluva uzatvára, prípadne ako možno zmluvu ukončiť, zmeniť,

- záverečné vyhlásenia (alternatívne riešenie sporov v prípade vzniku sporu, vyhlásenie strán, že zmluva bola zmluvnými stranami uzatvorená slobodne, vážne, dobromyseľne a že zmluvné strany porozumeli obsahu zmluvy.

 

Taktiež popíšeme ako zabezpečiť záväzky v zmluve ako zmluvná pokuta, ručenie, dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov, záložná zmluva, úrok z omeškania, zabezpečenie záväzkov prevodom práva, zabezpečovacie postúpenie pohľadávky, zábezpeka, uznanie záväzku a uznanie dlhu

 

Vzory, ktoré sú k dispozícii k stiahnutiu k tomuto videokurzu:

- Zmluva o spolupráci (word)

 

Lektor

JUDr. Jozef Lukajka, PhD. je vedúcim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. Viac ako 13 rokov sa venuje právnemu zastupovaniu spoločností a podnikateľov v súdnych sporoch, v správnych konaniach so štátnymi orgánmi so zameraním na pracovné právo, obchodné právo, trestné právo, ochranu osobných údajov, BOZP. V minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik inšpektorátu práce. Referencie advokátskej kancelárie kde je lektor vedúcim advokátom Referencie

 

Videokurz
15€ / videokurz

Vašou objednávkou získate len tento jeden videokurz.Mám účet, prihlásiť sa
alebo
PRÉMIUM Členstvo
v skupine Zodpovedný podnikateľ

15 € / mesiac
bez akejkoľvek viazanosti

Výhody prémiového členstva:
garancia vždy aktualizovaných vzorov s návodmi
garancia vždy aktuálnych školení k zmenám zákonov
odborné poradenstvo s možnosťou položiť otázku

Podrobné informácie o členstve
Mám účet, prihlásiť sa
Lektor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Trvanie videokurzu:
cca 39 minút

Vzory dostupné k videokurzu:

Vzor Zmluva o spolupráci.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu


Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk