zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Videokurz + VZORY na tému

GDPR v živote každej spoločnosti + VZORY

V cene je zahnuté sprístupnenie videokurzu po dobu 30 dní, prezentácia a vzory dokumentov vo wordovej forme.

Podľa Metodiky Úradu na ochranu osobných údajov s odporúčacím charakterom sa má  pravidelné vzdelávanie zamestnancov v oblasti ochrany osobných údajov uskutočniť aspoň v intervale 0,5 - 1 roka a vždy pri nástupe do zamestnania (podľa bodu 16 Metodiky Úradu na ochranu osobných údajov s názvom „30 krokov súladu s novou právnou úpravou ochrany osobných údajov“). Na školení si vysvetlíme základné pravidlá spracúvania osobných údajov tak, aby podnikateľ a jeho zamestnanci vedeli zákazníkom/klientom garantovať ochranu ich súkromia. Zároveň poskytneme potrebnú vzorovú dokumentáciu GDPR s návodmi.

 

Školenie bude zamerané na praktickú stránku v týchto oblastiach + obdržíte vzory:

 

- vymenovanie, vysvetlenie a poskytnutie vzorov povinnej dokumentácie GDPR,

- ako prebieha kontrola, čo sa Úradu predkladá a k akým najčastejším porušeniam GDPR dochádza,

- forma a návod ako implementovať povinnú dokumentáciu do praxe:

- súhlas dotknutej osoby podľa článku 7 nariadenia GDPR,

- splnenie  informačnej povinnosti voči zákazníkom podľa článku 13 a nasl. nariadenia GDPR,

- oboznámenie zamestnancov o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 a nasl. nariadenia GDPR,

- zmluvu o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom podľa článku 28 nariadenia GDPR,

- záznamy o spracovateľských činnostiach podľa článku 30 nariadenia GDPR,

- poverenie zamestnancov podľa článku 32 ods. 4 nariadenia GDPR,

- prijatie primeraných technických a organizačných opatrení podľa článku 32 nariadenia GDPR a prílohy k opatreniam,

- písomné vzorové oznámenie porušenia ochrany osobných údajov podľa článku 33 nariadenia GDPR,

- posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov resp. analýza spracúvania osobných údajov podľa článku 35 nariadenia GDPR.

 
 
Kto je Váš lektor

JUDr. Jozef Lukajka, PhD. je riadiacim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. Viac ako 13 rokov sa venuje právnemu zastupovaniu v súdnych sporoch, v správnych konaniach so štátnymi orgánmi so zameraním na pracovné právo, ochranu osobných údajov, BOZP, obchodné právo, e-commerce, trestné právo a pod. V minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik inšpektorátu práce.

 

Termíny, mestá a čas

26.03.2021, Online (09:00 – 14:00 hod.)

 

Ceny školení:

 

Fyzické školenie 70 €

Z dôvodu ochorenia COVID-19 momentálne neralizujeme.

 

Online školenie 50 €

V účastníckom poplatku online školenia je zahrnuté: online vysielanie školenia, možnosť zadávať online otázky lektorovi, vzory s návodmi, videozáznam. Ak Vám termín živého prenosu nevyhovuje, tému si možno pozrieť dodatočne zo záznamu.

 

Videoškolenie 45 €

Po objednávke videoškolenia budete mať kedykoľvek k nemu prístup v online priestore; tému si teda možno násldne pozrieť kedykoľvek.

 

InHouse školenie

Táto forma školenia sa uskutoční na mieste a čase ktorý si určíte Vy. Počet Vašich zamestnancov, ktorí sa ho zúčastnia, nie je obmedzený. Pre nezáväznú cenovú ponuku stačí zaslať žiadosť o cenovú ponuku.

 

Na konkrétny typ školenia je potrebné prihlásiť sa vopred prostredníctvom registračného formuláru zobrazeného na pravej strane.

Školenie sa konalo

26.03.2021 o 09:00

Prednášajúci lektor

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk