zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Informačná povinnosť podľa GDPR

Podnikateľ je povinný poučiť každú dotknutú osobu o tom, akým spôsobom bude spracúvať jej osobné údaje, na aký účel, špecifikovať právny základ, uviesť základné práva dotknutej osoby a pod. Splnenie tejto povinnosti musí vedieť Úradu na ochranu osobných údajov preukázať na požiadanie. Účinná právna úprava nestanovuje nestanovuje, aby splnenie tejto povinnosti bolo opatrené podpisom dotknutej osoby t.j. zamestnanca, zákazníka, živnostníka a pod., avšak v praxi sa to najľahšie preukazuje. Medzi ďalšie formy preukázania patrí napr. zaškrtnutie políčka checkboxu, vyhlásenie dotknutej osoby a pod. Vykonanie poučovacej povinnosti vyplýva z § 19 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a podľa článku 13 nariadenia GDPR. Nižšie nájdete vzorové dokumenty, ktorými prevádzkovateľ preukáže splnenie informačnej povinnosti.  
 
 
 
Odborný garant


Pozrieť referencie

Individuálna konzultácia

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Viac o konzultantovi Dohodnúť termín

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk