zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Prihlásenie k online školeniu

 

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Vzory s návodmi

1. prístup k vzorom a návodom je a vždy bude bezplatný

2. vzorový dokument je možné stiahnuť bez úpravy, ale aj s úpravou po bezplatnej registrácii a prihlásení

3. upravený dokument sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ

4. návod k vyplneniu vzorového dokumentu je možné sledovať po bezplatnej registrácii a prihlásení

5. vzory dokumentov a návody k nim sú aktuálne ku dňu, ktorý je v texte priamo uvedený

 

Texty stránok a podstránok

1. úvodné texty jednotlivých stránok a podstránok neobsahujú všetky povinnosti; sú vymenované tie najdôležitejšie

 

Online poradňa

1. v online poradni môže po bezplatnej registrácii užívateľ zadávať otázky; na otázky odpovedá odborník v danej oblasti

2. počet bezplatných otázok nie je limitovaný

 

Školenia 

1. záujemca o školenie resp. podnikateľ sa môže rozhodnúť či sa školenia (1) osobne zúčastní, (2) zúčastní online, (3) objedná videoškolenie alebo (4) lektor bude danú tému školiť v priestoroch podnikateľa tzv. inHouse školenie

2. na vzdelávacom portáli je možné sledovať bezplatné videonávody a bezplatné odborné webináre

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Obchodné podmienky školení TU

Ochrana údajov a cookies TU
Aktuálny prenos je možné sledovať až po bezplatnej registrácii.

Registrácia
Školenia
Videoškolenia
Bezplatné videonávody
Bezplatné webináre

Dokumentácia GDPR k osobným údajom pred, počas a po COVID-19


Školenie, otázky a odpovede budú zamerané na:

- vymenovanie, vysvetlenie a poskytnutie povinnej dokumentácie GDPR,

- ako prebieha kontrola, čo sa Úradu predkladá a aké pokuty sa ukladajú,

- odporúčania a praktické skúsenosti ako mať všetko v súlade s novou právnou úpravou v oblasti GDPR.

Na online školení si popíšeme potrebnú dokumentáciu ako aj dôvody jej prijatia, aplikačné problémy a postup Úradu na ochranu osobných údajov pri výkone kontroly. Účastník školenia obdrží aj vzory, pričom na online školení dostane návod, ako ich implementuje do svojej podnikateľskej praxe.

Dokumenty, ktoré obdržíte:

- preukázateľný súhlas dotknutej osoby podľa článku 7 nariadenia GDPR,

- preukázateľne splnenú  informačnú povinnosť voči zákazníkom podľa článku 13 a nasl. nariadenia GDPR,

- písomné oboznámenie zamestnancov o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 a nasl. nariadenia GDPR,

- písomnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom podľa článku 28 nariadenia GDPR,

- písomné záznamy o spracovateľských činnostiach podľa článku 30 nariadenia GDPR,

- písomné poverenie zamestnancov podľa článku 32 ods. 4 nariadenia GDPR,

- prijatie primeraných technických a organizačných opatrení podľa článku 32 nariadenia GDPR,

- prílohy k opatreniam, najmä:

 • Evidencia pridelených kľúčov,
 • Záznam o vykonanej kontrolnej činnosti,
 • Zoznam poverených osôb,
 • Evidencia bezpečnostných incidentov a použitých riešení,
 • Zoznam aktív a všetkých miest prepojenia sietí,

- písomné vzorové oznámenie porušenia ochrany osobných údajov podľa článku 33 nariadenia GDPR,

- posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov resp. analýza spracúvania osobných údajov podľa článku 35 nariadenia GDPR.

Cena: 50€Viac info

Povinnosti prevádzkovateľa e-shopu voči spotrebiteľovi


Školenie je určené pre každého, kto predáva či plánuje predávať tovar alebo služby prostredníctvom internetu. Jeho cieľom je spoločne si prejsť všetky povinnosti prevádzkovateľov, a to nielen z pohľadu legislatívy, ale najmä z pohľadu praxe. V rámci programu si vysvetlíme, akú dokumentáciu musíte mať pri online obchodovaní vypracovanú, čo by mali obsahovať obchodné podmienky a reklamačný poriadok, aké povinnosti pre vás plynú zo zákona o ochrane osobných údajov a nahliadneme aj na ďalšie témy, ktoré bezprostredne súvisia s dennodennou prevádzkou e-shopu.

Obsah webinára:

 • Právna úprava e-shopu

Zákonné náležitosti, ktoré musí e-shop splniť. Taktiež budú poskytnuté vzory k všeobecným obchodným podmienkam, reklamačnému poriadku, formuláru na odstúpenie od zmluvy a reklamačný formulár.

 • Povinnosti prevádzkovateľa e-shopu voči spotrebiteľovi

Vysvetlíme si povinnosti prevádzkovateľa. Každej požiadavke spotrebiteľa nemusí prevádzkovateľ vyhovieť. Napr. nie vždy musí akceptovať odstúpenie od zmluvy.

 • Uzavretie zmluvy online

Zákonné náležitosti ako uzatvoriť zmluvu online. Vysvetlíme si postup na vzorových všeobecných obchodných podmienkach.

 • Odstúpenie od zmluvy

Prevádzkovateľ nemusí automaticky akceptovať každé odstúpenie od zmluvy a vrátiť všetky platby. Vysvetlíme si kedy tak nie je povinný urobiť.

 • Doručenie tovaru

Aj doručenie tovaru má svoje zákonné náležitosti. Aj na základe nesprávneho doručenia môže spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť.

 • Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru je spojené s odstúpením od zmluvy. Musí spotrebiteľ vrátiť tovar nepoškodený? Ako sa môže prevádzkovateľ brániť keď je tovar poškodený?

 • Reklamačné konanie

Nevybavenie reklamácie zákonných spôsobom oprávňuje spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Vysvetlíme si v akých prípadoch tak môže urobiť.

 • Náležitosti všeobecných obchodných podmienok e-shopu

Náležitosti všeobecných obchodných podmienok si vysvetlíme na predloženom vzore.

 • Ochrana osobných údajov v e-shope

Ktoré náležitosti musí e-shop z pohľadu GDPR splniť? Vysvetlíme si základný postup pri vypracovávaní dokumentácie GDPR.

 • Konanie so SOI a na súde

Popíšeme si postup kontroly SOI a na súde voči prevádzkovateľovi e-shopu v prípade odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru a pod. 


Harmonogram webinára:
09,00 – 11,00 – prednáška
11,00 – 12,00 – prestávka
12,00 – 13,00 – prednáška

 

Cena: 50€Viac info


Aktuálne školenia
Dokument na mieru
Konzultácie
Online poradňa
© 2020 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará domarstudio.sk