zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymneAktuálny prenos je možné sledovať až po bezplatnej registrácii.

Registrácia
Školenia
Videoškolenia

Zamestnávateľ vs. „očkovací zákon“ – možnosti, zákazy, obmedzenia


Tretia vlna pandémie koronavírusu bude zrejme opäť výrazným spôsobom zasahovať do chodu prevádzok zamestnávateľov aj na jeseň 2021. Zákonodarca sa na takúto situáciu začal pripravovať už cez leto 2021, keď prijal médiami často skloňovaný „očkovací zákon“. Dotýka sa ale očkovací zákon aj zamestnávateľov? Ak áno tak v akom rozsahu? Budú môcť zamestnávateľ obmedziť vstup na pracovisko nezaočkovaným zamestnancom? Môžu zbierať informácie o zaočkovaných zamestnancoch? Otázok je viac ako odpovedí, pričom ani tie odpovede nie je také ľahké zistiť. Našim online školením sa budeme snažiť pomôcť zamestnávateľom zorientovať sa v súčasnej spleti zákonov, uznesení a vyhlášok, tak aby dostali odpovede aké sú ich možnosti, čo môžu a nemôžu vo vzťahu k zamestnancom. Rovnako poskytneme vzory dokumentov, ktoré je možne použiť pri zaočkovaných/nezaočkovaných zamestnancoch.

 

Obsah školenia

- zamestnávateľ a súvislosti s „očkovacím zákonom“

– možnosti, zákazy, obmedzenia

- spracúvanie údajov a informácií o zaočkovaných a nezaočkovaných zamestnancoch

- benefity vs. diskriminácia zaočkovaných zamestnancov

- stretávanie sa zaočkovaných a nezaočkovaných zamestnancov na pracovisku

- najčastejšie praktické problémy a riešenia

- vzory dokumentov k zbieraniu údajov o zaočkovaných zamestnancoch

 

Kto je Váš lektor

JUDr. Jozef Lukajka, PhD. je riadiacim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. Viac ako 12 rokov sa venuje právnemu zastupovaniu v súdnych sporoch, v správnych konaniach so štátnymi orgánmi so zameraním na pracovné právo, ochranu osobných údajov, BOZP, obchodné právo, e-commerce, trestné právo a pod. V minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik inšpektorátu práce.

 

Cena: 59€Viac info

Home office a ďalšie zmeny v zákonníku práce od 01.03.2021 + VZORY


 
Obsah školenia:
 
 1. Home office vs. domácka práca
 2. Povinný / oprávnený / dohodnutý home office
 3. Home office v pracovnej zmluve  
 4. Pracovný čas a právo na odpojenie
 5. Ďalšie súvislosti s home office
 6. Riziká home office
 7. Ďalšie podstatné zmeny od 01.03.2021
 8. Vysvetlivky k poskytnutým vzorom
 
Poskytnuté vzory:
 
 1. Dohoda o zmene pracovných podmienok
 2. Výber finančného príspevku / stravovacej poukážky
 3. Článok do PZ „Domácka práca a telepráca“
 4. Nariadenie práce z domácnosti
 5. Ustanovenia do PZ ohľadom obchodného tajomstva
 6. Záznam o poverení osoby
 7. Článok do PZ ohľadom ochrany osobných údajov
 

Cena: 55€Viac info

Zamestnávateľ vs. zamestnanec v roku 2021- disciplína, výpoveď a náhrada škody + VZORY


Zamestnávateľ môže pri skončení pracovného pomeru spraviť na oko zanedbateľnú chybu, ktorá ho však v konečnom dôsledku môže stáť prehru v súdnom spore a náhradu mzdy zamestnancovi za 36 mesiacov. V prípade nedodržania výpovednej doby zo strany zamestnanca môže zamestnávateľ žiadať náhradu škody, ktorá mu tým vznikla (napr. výrobná linka kvôli absencii v práci „stála“ a pod.). Na školení si vysvetlíme správne postupy a poskytneme vzory s návodmi ako správne uložiť upozornenie na porušovanie pracovnej disciplíny, skončiť pracovný pomer, vymôcť náhradu škody a pod. tak, aby ste predišli zbytočným súdnym sporom a pokutám od štátnych orgánov.

 

Školenie bude zamerané na praktickú stránku v týchto oblastiach + obdržíte vzory:

 

- porušenie pracovnej disciplíny a vzor upozornenia

- správny a nesprávny postup ako uložiť upozornenie o porušení disciplíny

- spôsoby skončenia pracovného pomeru a vzory

- najčastejšie chyby vo výpovediach zamestnávateľov a spôsob ako ich nespraviť a odstrániť

- čo musí predchádzať skončeniu pracovného pomeru z dôvodu porušenia disciplíny

- forma, spôsob a výška škody, ktorú môže zamestnávateľ od zamestnanca vymáhať

- rozhodnutie zamestnávateľa vs. dohoda o homeoffice so zamestnancom

- správny a nesprávny postup kedy nahradiť zamestnancovi mzdu 100% , 80%, 60% a 0%

- ako sa správať v konaní na inšpektoráte práce a súde v prípade sťažnosti alebo žaloby zamestnanca

- účastník školenia obdrží celú vzorovú dokumentáciu potrebnú pre pracovnoprávne vzťahy
  

 

Kto je Váš lektor

JUDr. Jozef Lukajka, PhD. je riadiacim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. Viac ako 11 rokov sa venuje právnemu zastupovaniu v súdnych sporoch, v správnych konaniach so štátnymi orgánmi so zameraním na pracovné právo, ochranu osobných údajov, BOZP, obchodné právo, e-commerce, trestné právo a pod. V minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik inšpektorátu práce.

 

Termíny, mestá a čas

05.03.2021, Online (09:00 – 14:00 hod.)

14.05.2021, Online (09:00 – 14:00 hod.)


 

Ceny školení:

 

Fyzické školenie 70 €

Z dôvodu ochorenia COVID-19 momentálne neralizujeme.

 

Online školenie 50 €

V účastníckom poplatku online školenia je zahrnuté: online vysielanie školenia, možnosť zadávať online otázky lektorovi, vzory s návodmi, videozáznam. Ak Vám termín živého prenosu nevyhovuje, tému si možno pozrieť dodatočne zo záznamu.

 

Videoškolenie 45 €

Po objednávke videoškolenia budete mať kedykoľvek k nemu prístup v online priestore; tému si teda možno násldne pozrieť kedykoľvek.

 

InHouse školenie

Táto forma školenia sa uskutoční na mieste a čase ktorý si určíte Vy. Počet Vašich zamestnancov, ktorí sa ho zúčastnia, nie je obmedzený. Pre nezáväznú cenovú ponuku stačí zaslať žiadosť o cenovú ponuku.

 

Na konkrétny typ školenia je potrebné prihlásiť sa vopred prostredníctvom registračného formuláru zobrazeného na pravej strane.

Cena: 55€Viac info

Dokumentácia GDPR k osobným údajom pred, počas a po COVID-19


Školenie, otázky a odpovede budú zamerané na:

- vymenovanie, vysvetlenie a poskytnutie povinnej dokumentácie GDPR,

- ako prebieha kontrola, čo sa Úradu predkladá a aké pokuty sa ukladajú,

- odporúčania a praktické skúsenosti ako mať všetko v súlade s novou právnou úpravou v oblasti GDPR.

Na online školení si popíšeme potrebnú dokumentáciu ako aj dôvody jej prijatia, aplikačné problémy a postup Úradu na ochranu osobných údajov pri výkone kontroly. Účastník školenia obdrží aj vzory, pričom na online školení dostane návod, ako ich implementuje do svojej podnikateľskej praxe.

Dokumenty, ktoré obdržíte:

- preukázateľný súhlas dotknutej osoby podľa článku 7 nariadenia GDPR,

- preukázateľne splnenú  informačnú povinnosť voči zákazníkom podľa článku 13 a nasl. nariadenia GDPR,

- písomné oboznámenie zamestnancov o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 a nasl. nariadenia GDPR,

- písomnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom podľa článku 28 nariadenia GDPR,

- písomné záznamy o spracovateľských činnostiach podľa článku 30 nariadenia GDPR,

- písomné poverenie zamestnancov podľa článku 32 ods. 4 nariadenia GDPR,

- prijatie primeraných technických a organizačných opatrení podľa článku 32 nariadenia GDPR,

- prílohy k opatreniam, najmä:

 • Evidencia pridelených kľúčov,
 • Záznam o vykonanej kontrolnej činnosti,
 • Zoznam poverených osôb,
 • Evidencia bezpečnostných incidentov a použitých riešení,
 • Zoznam aktív a všetkých miest prepojenia sietí,

- písomné vzorové oznámenie porušenia ochrany osobných údajov podľa článku 33 nariadenia GDPR,

- posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov resp. analýza spracúvania osobných údajov podľa článku 35 nariadenia GDPR.

Cena: 50€Viac info

Povinnosti prevádzkovateľa e-shopu voči spotrebiteľovi


Školenie je určené pre každého, kto predáva či plánuje predávať tovar alebo služby prostredníctvom internetu. Jeho cieľom je spoločne si prejsť všetky povinnosti prevádzkovateľov, a to nielen z pohľadu legislatívy, ale najmä z pohľadu praxe. V rámci programu si vysvetlíme, akú dokumentáciu musíte mať pri online obchodovaní vypracovanú, čo by mali obsahovať obchodné podmienky a reklamačný poriadok, aké povinnosti pre vás plynú zo zákona o ochrane osobných údajov a nahliadneme aj na ďalšie témy, ktoré bezprostredne súvisia s dennodennou prevádzkou e-shopu.

Obsah webinára:

 • Právna úprava e-shopu

Zákonné náležitosti, ktoré musí e-shop splniť. Taktiež budú poskytnuté vzory k všeobecným obchodným podmienkam, reklamačnému poriadku, formuláru na odstúpenie od zmluvy a reklamačný formulár.

 • Povinnosti prevádzkovateľa e-shopu voči spotrebiteľovi

Vysvetlíme si povinnosti prevádzkovateľa. Každej požiadavke spotrebiteľa nemusí prevádzkovateľ vyhovieť. Napr. nie vždy musí akceptovať odstúpenie od zmluvy.

 • Uzavretie zmluvy online

Zákonné náležitosti ako uzatvoriť zmluvu online. Vysvetlíme si postup na vzorových všeobecných obchodných podmienkach.

 • Odstúpenie od zmluvy

Prevádzkovateľ nemusí automaticky akceptovať každé odstúpenie od zmluvy a vrátiť všetky platby. Vysvetlíme si kedy tak nie je povinný urobiť.

 • Doručenie tovaru

Aj doručenie tovaru má svoje zákonné náležitosti. Aj na základe nesprávneho doručenia môže spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť.

 • Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru je spojené s odstúpením od zmluvy. Musí spotrebiteľ vrátiť tovar nepoškodený? Ako sa môže prevádzkovateľ brániť keď je tovar poškodený?

 • Reklamačné konanie

Nevybavenie reklamácie zákonných spôsobom oprávňuje spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Vysvetlíme si v akých prípadoch tak môže urobiť.

 • Náležitosti všeobecných obchodných podmienok e-shopu

Náležitosti všeobecných obchodných podmienok si vysvetlíme na predloženom vzore.

 • Ochrana osobných údajov v e-shope

Ktoré náležitosti musí e-shop z pohľadu GDPR splniť? Vysvetlíme si základný postup pri vypracovávaní dokumentácie GDPR.

 • Konanie so SOI a na súde

Popíšeme si postup kontroly SOI a na súde voči prevádzkovateľovi e-shopu v prípade odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru a pod. 


Harmonogram webinára:
09,00 – 11,00 – prednáška
11,00 – 12,00 – prestávka
12,00 – 13,00 – prednáška

 

Cena: 50€Viac info


Odborný garant


Pozrieť referencie

Individuálna konzultácia

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Viac o konzultantovi Dohodnúť termín

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk