zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Prihlásenie k online školeniu

 

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Vzory s návodmi

1. prístup k vzorom a návodom je a vždy bude bezplatný

2. vzorový dokument je možné stiahnuť bez úpravy, ale aj s úpravou po bezplatnej registrácii a prihlásení

3. upravený dokument sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ

4. návod k vyplneniu vzorového dokumentu je možné sledovať po bezplatnej registrácii a prihlásení

5. vzory dokumentov a návody k nim sú aktuálne ku dňu, ktorý je v texte priamo uvedený

 

Texty stránok a podstránok

1. úvodné texty jednotlivých stránok a podstránok neobsahujú všetky povinnosti; sú vymenované tie najdôležitejšie

 

Online poradňa

1. v online poradni môže po bezplatnej registrácii užívateľ zadávať otázky; na otázky odpovedá odborník v danej oblasti

2. počet bezplatných otázok nie je limitovaný

 

Školenia 

1. záujemca o školenie resp. podnikateľ sa môže rozhodnúť či sa školenia (1) osobne zúčastní, (2) zúčastní online, (3) objedná videoškolenie alebo (4) lektor bude danú tému školiť v priestoroch podnikateľa tzv. inHouse školenie

2. na vzdelávacom portáli je možné sledovať bezplatné videonávody a bezplatné odborné webináre

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Obchodné podmienky školení TU

Ochrana údajov a cookies TU


K sledovaniu školenia nemáte zatiaľ oprávnenie

Školenie na tému

Vymáhanie pohľadávok v praxi – zabezpečenie, postup a možnosti + VZORY

Nezaplatenie faktúry, meškanie so splatnosťou, žiadosť o odklad a pod. bývajú bohužiaľ pravidelnou súčasťou podnikania a zodpovednému podnikateľovi vedia poriadne znepríjemniť podnikateľský ale aj súkromný život. Na školení si vysvetlíme ako čo najjednoduchšie zabezpečiť pohľadávku, zabrániť omeškaniam so splatnosťou alebo prípadnou nevymožiteľnosťou dlhu a správny a efektívny postup ako sa čo najrýchlejšie domôcť zaplatenia pohľadávky/dlhu. Čím dlhší čas je pohľadávka neuhradená, tým je menší predpoklad jej vymoženia; vymáhanie pohľadávky preto neodkladajte. Naučíme Vás zručnosti a vedomosti ako správne postupovať a „zmanažovať“ oblasť nevymožených pohľadávok. Účastník školenia obdrží vzory ako ručiteľský záväzok, predžalobnú výzvu, splátkový kalendár atď.

 

Školenie bude zamerané na praktickú stránku v týchto oblastiach + obdržíte vzory:

 

- základné overenie platobnej schopnosti zmluvného partnera

- zabezpečenie zmluvného záväzku a potrebné zmluvné dojednania

- ako predchádzať vzniku pohľadávky/dlhu

- prvé kroky po zistení omeškania s platením faktúry

- správny postup pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávky

- správny postup pri rokovaniach o zaplatení dlhu

- podstatné náležitosti mimosúdnej dohody

- nevyhnutné kroky pred súdnym vymáhaním pohľadávky

- preverovanie vymožiteľnosti pred podaním na súd

- riziká pri súdnom vymáhaní pohľadávky

- proces, dĺžka a vymožiteľnosť pohľadávky v súdnom konaní

- exekučné vymáhanie pohľadávky

- účastník školenia obdrží potrebné vzory pre oblasť„problémových“ pohľadávok
 
 
 
Kto je Váš lektor

JUDr. Jozef Lukajka, PhD. je riadiacim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. Viac ako 11 rokov sa venuje právnemu zastupovaniu v súdnych sporoch, v správnych konaniach so štátnymi orgánmi so zameraním na pracovné právo, ochranu osobných údajov, BOZP, obchodné právo, e-commerce, trestné právo a pod. V minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik inšpektorátu práce.

 

Termíny, mestá a čas

19.03.2021, Online (09:00 – 14:00 hod.)

 

Ceny školení:

 

Fyzické školenie 70 €

Z dôvodu ochorenia COVID-19 momentálne neralizujeme.

 

Online školenie 50 €

V účastníckom poplatku online školenia je zahrnuté: online vysielanie školenia, možnosť zadávať online otázky lektorovi, vzory s návodmi, videozáznam. Ak Vám termín živého prenosu nevyhovuje, tému si možno pozrieť dodatočne zo záznamu.

 

Videoškolenie 45 €

Po objednávke videoškolenia budete mať kedykoľvek k nemu prístup v online priestore; tému si teda možno násldne pozrieť kedykoľvek.

 

InHouse školenie

Táto forma školenia sa uskutoční na mieste a čase ktorý si určíte Vy. Počet Vašich zamestnancov, ktorí sa ho zúčastnia, nie je obmedzený. Pre nezáväznú cenovú ponuku stačí zaslať žiadosť o cenovú ponuku.

 

Na konkrétny typ školenia je potrebné prihlásiť sa vopred prostredníctvom registračného formuláru zobrazeného na pravej strane.


Aktuálne školenia

Sledujte našu ponuku aktuálnych školení.

Dokument na mieru

Príprava dokumentov na mieru pre zodpovedného podnikateľa.

Konzultácie

Virtuálna, telefonická alebo osobná konzultácia.

Online poradňa

Máte otázky? Na našom portáli Vám ich zodpovieme bezplatne.

Technická podpora

Ak si neviete rady alebo vám niečo zlyhalo, neváhajte kontaktovať.

© 2020-2021 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará domarstudio.sk