zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Prihlásenie k online školeniu

 

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Vzory s návodmi

1. prístup k vzorom a návodom je a vždy bude bezplatný

2. vzorový dokument je možné stiahnuť bez úpravy, ale aj s úpravou po bezplatnej registrácii a prihlásení

3. upravený dokument sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ

4. návod k vyplneniu vzorového dokumentu je možné sledovať po bezplatnej registrácii a prihlásení

5. vzory dokumentov a návody k nim sú aktuálne ku dňu, ktorý je v texte priamo uvedený

 

Texty stránok a podstránok

1. úvodné texty jednotlivých stránok a podstránok neobsahujú všetky povinnosti; sú vymenované tie najdôležitejšie

 

Online poradňa

1. v online poradni môže po bezplatnej registrácii užívateľ zadávať otázky; na otázky odpovedá odborník v danej oblasti

2. počet bezplatných otázok nie je limitovaný

 

Školenia 

1. záujemca o školenie resp. podnikateľ sa môže rozhodnúť či sa školenia (1) osobne zúčastní, (2) zúčastní online, (3) objedná videoškolenie alebo (4) lektor bude danú tému školiť v priestoroch podnikateľa tzv. inHouse školenie

2. na vzdelávacom portáli je možné sledovať bezplatné videonávody a bezplatné odborné webináre

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Obchodné podmienky školení TU

Ochrana údajov a cookies TU


K sledovaniu školenia nemáte zatiaľ oprávnenie

Školenie na tému

Riziká a povinnosti podnikateľov, konateľov a riaditeľov firiem v roku 2021

Podnikatelia, štatutárne orgány, riaditelia a ďalší zástupcovia spoločností si častokrát ani neuvedomujú, akú zodpovednosť nesú na svojich pleciach. Bohužiaľ častokrát to zistia až keď je neskoro a hrozí trest odňatia slobody, pokuta, prehratý súdny spor a pod. Na tomto školení Vás prevedieme základnými povinnosťami, správnymi postupmi a poskytneme vzory s návodmi ako viesť spoločnosť v tej ktorej oblasti, za ktorú ste ako podnikateľ, štatutár, riaditeľ, zástupca zodpovedný a neprivodiť si pri tom trestné stíhanie, pokutu, náhradu škody a pod.

 

Školenie bude zamerané na praktickú stránku v týchto oblastiach:

- kedy sa môže podnikateľ, konateľ, riaditeľ, štatutár dopustiť trestného konania?

- zmeny v zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb

- najčastejšie trestné činy štatutárov

- možnosti vylúčenia trestnej zodpovednosti štatutárov

- nesprávne uzatvorené zmluvy a riziká uloženia pokuty od štátnych orgánov

- správny postup uzatvárania zmlúv

- aký je rozdiel medzi zmluvami (obchodná/občianska/pracovná) a kedy ktorú uzatvárať

- náhrada škody – kedy za ňu zodpovedá a hradí ju konateľ/riaditeľ?

- aký je správny zmluvný vzťah medzi spoločnosťou a konateľom/riaditeľom

- akým chybám sa vyhnúť v pracovnoprávnych vzťahoch (sankcia/zaplatiť 36x náhrada mzdy)

- uzatváranie zmlúv online

- štátne kontroly a povinnosti podnikateľov/konateľov/riaditeľov

- ako sa brániť pri kontrole štátneho orgánu

- ako sa brániť pri trestnom stíhaní

- účastník školenia obdrží potrebnú vzorovú dokumentáciu vo vyššie uvedených oblastiach a predpis o trestnej zodpovednosti právnickej osoby a jej štatutárnych orgánov, riaditeľov a pod.


 
 
Kto je Váš lektor

JUDr. Jozef Lukajka, PhD. je riadiacim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. Viac ako 11 rokov sa venuje právnemu zastupovaniu v súdnych sporoch, v správnych konaniach so štátnymi orgánmi so zameraním na pracovné právo, ochranu osobných údajov, BOZP, obchodné právo, e-commerce, trestné právo a pod. V minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik inšpektorátu práce.

 

Termíny, mestá a čas:

 

10.02.2021, Online (09:00 – 14:00 hod.)

05.05.2021, Online (09:00 – 14:00 hod.)

  

Ceny školení:

 

Fyzické školenie 70 €

Z dôvodu ochorenia COVID-19 momentálne neralizujeme.

 

Online školenie 50 €

V účastníckom poplatku online školenia je zahrnuté: online vysielanie školenia, možnosť zadávať online otázky lektorovi, vzory s návodmi, videozáznam. Ak Vám termín živého prenosu nevyhovuje, tému si možno pozrieť dodatočne zo záznamu.

 

Videoškolenie 45 €

Po objednávke videoškolenia budete mať kedykoľvek k nemu prístup v online priestore; tému si teda možno násldne pozrieť kedykoľvek.

 

InHouse školenie

Táto forma školenia sa uskutoční na mieste a čase ktorý si určíte Vy. Počet Vašich zamestnancov, ktorí sa ho zúčastnia, nie je obmedzený. Pre nezáväznú cenovú ponuku stačí zaslať žiadosť o cenovú ponuku.

 

Na konkrétny typ školenia je potrebné prihlásiť sa vopred prostredníctvom registračného formuláru zobrazeného na pravej strane.


Aktuálne školenia

Sledujte našu ponuku aktuálnych školení.

Dokument na mieru

Príprava dokumentov na mieru pre zodpovedného podnikateľa.

Konzultácie

Virtuálna, telefonická alebo osobná konzultácia.

Online poradňa

Máte otázky? Na našom portáli Vám ich zodpovieme bezplatne.

Technická podpora

Ak si neviete rady alebo vám niečo zlyhalo, neváhajte kontaktovať.

© 2020-2021 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará domarstudio.sk