zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne


2817 registrovaných zodpovedných podnikateľov a spoločností

Investičné príležitosti pre podnikateľov

Cieľom nášho podnikateľského portálu je aj pomáhať rozvoju podnikania, čo je možné aj vzájomnou finančnou a poradenskou resp. mentorskou pomocou skúsenejších podnikateľov alebo spoločností, ktorí si už v biznise čo to „odskákali“. Vytvárame spoločný priestor, kde na jednej strane je podnikateľ / spoločnosť ktorá potrebuje investíciu v podobe finančných prostriedkov alebo ľudského kapitálu a na druhej strane je podnikateľ alebo investor, ktorý tieto finančné prostriedky alebo skúsenosti má a za určitých podmienok ich aj poskytne, aby záujemca mohol svoj podnikateľský nápad priniesť na trh, predtým ako ho predbehne konkurencia. Takáto spolupráca sa môže uskutočniť viacerými právne bezpečnými formami (z pohľadu ochrany know-how) tak, aby sa na záujemca nemusel obávať, že mu investor jeho podnikateľský nápad „ukradne“.

Uvedené je možné realizovať napr. prevodom menšinového obchodného podielu v spoločnosti, alebo transformovaním na akciovú spoločnosť s možnosťou investora / investorov byť akcionárom / akcionármi, vkladmi do kapitálového fondu, pôžičkou, investičným fondom podľa zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní atď.

Konkrétnu formu investovania odporúčame zvoliť osobitne po dôkladnej analýze, ktorá vychádza najmä z typu investície (finančná, mentorská, poradenská), spoločnosti do ktorej sa má investovať, zámerom záujemcu, podnikateľského nápadu, ale samozrejme aj z ekonomického hľadiska, prieskumu trhu a pod.

Záujemcovia o investíciu nás môžu kontaktovať na emailovej adrese info@zodpovednypodnikatel.sk

Po poskytnutí relevantných informácií vypracujeme základnú analýzu a navrhneme Vám najvhodnejšiu formu investície.

Chcem byť informovaný o investičných príležitostiach

Buďte včas informovaný o novej ponuke na investovanie.

Vaša e-mailová adresa:

Pravidlá ochrany údajovOdborný garant


Pozrieť referencie

Individuálna konzultácia

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Viac o konzultantovi Dohodnúť termín

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk