zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Rýchly kontakt

inHouse školenie na tému

Základ každého podnikania: Zmluva v praxi

 

Čo je cieľom školenia?

vysvetliť postup ako uzavrieť zmluvu s maximálnou právnou ochranou pre podnikateľa tak, aby po uzavretí zmluvy nebol prekvapený, že sa nevie domôcť plnenia zmluvy od obchodného partnera, zamestnanca, zákazníka, klienta.

 

Pre koho je školenie určené?

pre majiteľov spoločností, konateľov, podnikateľov, obchodných zástupcov, riaditeľov, HR a všetkých, ktorí uzatvárajú zmluvy (obchodné, pracovné, so spotrebiteľom a pod.)

 

Prečo sa školiť u nás? 

sústreďujeme sa a cielime na praktickú stránku podnikania, v ktorej sme získali bohaté skúsenosti za posledných 15 rokov zastupovania podnikateľov pred súdmi, v obchodných rokovaniach a vymáhaniach zmluvných záväzkov. Účastníci okrem toho obdržia aj aktualizované vzory vo WORD forme, ktoré môžu v praxi ihneď uplatňovať.

 

Vedeli ste, že zmluva začne platiť aj v situácii, keď zmluvný partner začne niečo plniť (napr. odoslanie tovaru, zaplatenie ceny a pod.) a to aj bez toho, aby bola zmluva podpísaná? Zmluvné vzťahy majú veľa úskalí a podnikateľ sa môže dostať do problémov s plnením alebo neuznaním zmluvy veľmi rýchlo. Nie každý krok podnikateľa, ktorý sa zdá byť na prvý pohľad správny, je aj z pohľadu zákona v poriadku.   

 

Pri rokovaní o zmluve platia napr. tieto špecifiká (na školení sa im budeme venovať):

- podnikateľ sa môže domáhať náhrady škody z dôvodu nedôvodného ukončenia rokovania

- časť obsahu zmluvy možno určiť aj odkazom na všeobecné obchodné podmienky

- odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred znením obchodných podmienok

- niektoré zmluvy sú platné, len ak sú uzatvorené v písomnej forme

- ak je v obchodnej zmluve ručiteľské vyhlásenie konateľa, môže byť „exekuovaný“ aj jeho súkromný majetok

 

Poďte sa s nami naučiť ako uzavrieť „nepriestrelnú“ zmluvu a vyhrať každý spor s protistranou.

 

Osnova školenia:

 
1. Rokovanie o zmluve – overenie, návrh, protinávrh a čo ďalej?
2. Vyjednávanie o podmienkach – možnosti a limity
3. Forma zmluvy – ústne, písomne, online, telefonicky ... ?
4. Uzavretie zmluvy – kedy je zmluva uzavretá
5. Zabezpečenie plnenia zmluvy – ručenie, záloh, pokuta, úrok atď.
6. Ako vymôcť plnenie zmluvy – mimosúdne a súdne
7. Vzory pre podnikateľskú prax (zmluva o spolupráci, uznanie záväzku ...)

 

Aktualizované vzory, ktoré poskytneme všetkým účastníkom:

 

Zmluva o spolupráci

Zmluva o dielo

Uznanie dlhu so splátkovým kalendárom

Uznanie záväzku so splátkovým kalendárom

Predžalobná výzva podnikateľovi

Predžalobná výzva fyzickej osobe - nepodnikateľovi

 

 Kto je Váš lektor

 

JUDr. Jozef Lukajka, PhD. je vedúcim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. Viac ako 15 rokov sa venuje právnemu zastupovaniu podnikateľov a zamestnávateľov v súdnych sporoch, v správnych konaniach so štátnymi orgánmi so zameraním na pracovné právo, obchodné právo, trestné právo, ochranu osobných údajov, BOZP. Niekoľko rokov pôsobil aj ako právnik inšpektorátu práce. Jeho rady a tipy môžete vidieť tu na LinkedIn 

 

Termín, miesto a čas

 

01.03.2024, Online (09:00 – 12:30 hod.)

01.03.2024, Trenčín, Jesenského 12 – priestory advokátskej kancelárie (09:00 – 12:30 hod.)

  

Ceny školení:

 

Prezenčné školenie 60 € bez DPH t.j. 72 eur s DPH

V účastníckom poplatku prezenčného školenia je zahrnutá osobná účasť na školení v Trenčíne, možnosť pokladať otázky lektorovi, občerstvenie, vzory a prezentáciu zašleme v elektronickej forme.

 

Online školenie 50 € bez DPH t.j. 60 eur s DPH

V účastníckom poplatku online školenia je zahrnuté: online vysielanie školenia, možnosť zadávať online otázky lektorovi, vzory a prezentácia, videozáznam. Ak sa online prenosu nezúčastníte v celom rozsahu, školenie si možno neskôr pozrieť zo záznamu, ktorý máte k dispozícii po dobu 30 dní.

 

InHouse školenie

Táto forma školenia sa uskutoční na mieste a čase ktorý si určíte Vy. Počet Vašich zamestnancov, ktorí sa ho zúčastnia, nie je obmedzený. Pre nezáväznú cenovú ponuku stačí zaslať žiadosť o cenovú ponuku.

 

Na konkrétny typ školenia je potrebné prihlásiť sa vopred prostredníctvom registračného formuláru zobrazeného na pravej strane.

 


Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk