zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Rýchly kontakt

inHouse školenie na tému

Zamestnávanie 2024 – práva a povinnosti zamestnávateľa + VZORY

 

Cieľom školenia je pripraviť sa na pravidlá zamestnávania v roku 2024, aktualizovať pracovnoprávnu dokumentáciu, odstrániť nesprávne a zastarené postupy z roku 2023, popísať a rozobrať najčastejšie problémy v personálnej oblasti a ich riešenia.

 

Prečo práve toto školenie? 

Sústreďujeme sa a cielime na praktickú stránku, oblasť zamestnávania, ktorá je najčastejšie kontrolovaná štátnymi orgánmi a sú predmetom častých súdnych sporov so zamestnancami. Účastníci obdržia aktualizované vzory vo WORD forme, ktoré môžu v praxi ihneď uplatňovať. Školenie je bez bežne dostupnej teórie a "vaty", aby sme maximálne využili Váš čas, ktorý nám na tento účel poskytnete.

 

Osnovu školenia sme rozdelili do 12 blokov v ktorých sa zameriame na to najpodstatnejšie od vzniku pracovného pomeru až po jeho koniec. Upozorníme na nesprávne náležitosti pracovných zmlúv, ktoré sa v praxi stále vyskytujú. Po nedávnej veľkej novele Zákonníka práce, môže zamestnávateľ splniť informačnú povinnosť o pracovných podmienkach aj elektronicky – vysvetlíme si ako. Ako môže zamestnávateľ narábať z pracovným časom? Aké sú limity jeho flexibility? Popíšeme si, kedy musí byť uhradený nadčas a kedy nie, aké sú limity rozvrhnutia pracovného času, ako narábať s prekážkami v práci a pod.

 

Ak zamestnanec odmieta pracovať, ísť na prehliadku, dychovú skúšku a pod., aké má zamestnávateľ možnosti a ako má postupovať? Tieto a mnohé ďalšie témy podľa nižšie uvedenej osnovy budeme postupne prechádzať, pričom účastníci obdržia aj vzory t.j. zmluvnú dokumentáciu, ktorú môžu hneď aplikovať do praxe (nová pracovná zmluva, dohoda o zmene pracovných podmienok, upozornenie na porušovanie disciplíny, výpoveď atď.). Taktiež sa zameriame na situácie, keď u zamestnávateľa zaklope na dvere inšpekcia práce, alebo keď zamestnávateľ obdrží výzvu zo súdu, aby sa vyjadril k žalobe podanej zamestnancom. Tieto témy a skúsenosti Vám vysvetlí lektor – advokát JUDr. Jozef Lukajka, PhD., ktorý ich rieši posledných 15 rokov v praxi, z toho niekoľko rokov ako právnik inšpektorátu práce.

 

Osnova školenia:

 

1. Kedy vzniká pracovný pomer (možnosti zmlúv a dohôd vs. „nelegálka“)
2. Pracovná zmluva v praxi – povinné a odporúčané náležitosti a tie, ktorým sa treba vyhnúť
3. Elektronizácia pracovného pomeru – čo môže a nemôže zamestnávateľ doručovať elektronicky
4. Kam až siaha flexibilita pracovného času (skúšobná doba, prekážky v práci, nadčasy a rozvrhnutie pracovného času, pomer na určitú dobu ...)
5. Čo robiť ak zamestnanec odmieta ... (pracovať, ísť na prehliadku, dychovú skúšku, ...)
6. Opakujúce sa nesprávne skončenia pracovných pomerov (príklady a správne postupy)
7. Odmeňovanie a benefity pre zamestnancov v roku 2024
8. Správna aplikácia náhrady mzdy vo výške 100% , 80%, 60%, 50%, 0%
9. Ako vymôcť škodu spôsobnú zamestnancom – postup, forma, vzory
10. Ako na dohody po novom. Kedy je povinná náhrada odmeny a kedy nie, predvídateľnosť práce atď.
11. Vnútropodnikové smernice – povinné a odporúčané
12. Prvé nevyhnutné kroky pri kontrole inšpektorátu práce a pri podaní žaloby zo strany zamestnanca
13. Aktualizované vzory (nová pracovná zmluva, dohoda o zmene pracovných podmienok, upozornenie na porušovanie disciplíny, výpoveď ...)

 

Aktualizované vzory, ktoré poskytneme všetkým účastníkom:

 

Pracovná zmluva v zmysle novelizovaného Zákonníka práce

Dohoda o pracovnej činnosti v zmysle novelizovaného Zákonníka práce

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

Dohoda o spôsobe náhrady škody

Dohoda o zrážkach zo mzdy

Dohoda o zmene pracovných podmienok

Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny

Okamžité skončenie zo strany zamestnávateľa

Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene

Výpoveď

Potvrdenie o prevzatí vecí na výkon pracovnej činnosti

Vzor vyjadrenia pri štátnych kontrolách (inšpektorát práce, Úrad na ochranu osobných údajov)

GDPR dokumentácia

Smernica o cestovných náhradách

Smernica o trestnej zodpovednosti právnickej osoby

Vnútorný predpis o monitorovaní zamestnancov

Kurzarbeit - Dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom/zástupcami zamestnancov

  

Kto je Váš lektor

 

JUDr. Jozef Lukajka, PhD. v minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik inšpektorátu práce. V súčasnosti je vedúcim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. Viac ako 15 rokov sa venuje právnemu zastupovaniu zamestnávateľov v súdnych sporoch, v správnych konaniach so štátnymi orgánmi so zameraním na pracovné právo, obchodné právo, trestné právo, ochranu osobných údajov, BOZP. Jeho rady a tipy môžete viedieť tu na LinkedIn 

 

Termín, miesto a čas

 

31.01.2024, Online (09:00 – 12:30 hod.)

31.01.2024, Trenčín, Jesenského 12 – priestory advokátskej kancelárie (09:00 – 12:30 hod.)

  

Ceny školení:

 

Prezenčné školenie 60 € bez DPH t.j. 72 eur s DPH

V účastníckom poplatku prezenčného školenia je zahrnutá osobná účasť na školení v Trenčíne, možnosť pokladať otázky lektorovi, občerstvenie, vzory a prezentáciu zašleme v elektroncikej forme.

 

Online školenie 50 € bez DPH t.j. 60 eur s DPH

V účastníckom poplatku online školenia je zahrnuté: online vysielanie školenia, možnosť zadávať online otázky lektorovi, vzory a prezentácia, videozáznam. Ak sa online prenosu nezúčastníte v celom rozsahu, školenie si možno neskôr pozrieť zo záznamu, ktorý máte k dispozícii po dobu 30 dní.

 

InHouse školenie

Táto forma školenia sa uskutoční na mieste a čase ktorý si určíte Vy. Počet Vašich zamestnancov, ktorí sa ho zúčastnia, nie je obmedzený. Pre nezáväznú cenovú ponuku stačí zaslať žiadosť o cenovú ponuku.

 

Na konkrétny typ školenia je potrebné prihlásiť sa vopred prostredníctvom registračného formuláru zobrazeného na pravej strane.

 


Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk